Förebyggande arbete

En central del i Novahusets verksamhet är det förebyggande arbetet där föreningen vill bidra till ett samhälle fritt från sexuellt våld. För att uppnå detta genomförs workshops, föreläsningar och utbildningar för barn och vuxna där innehållet varierar beroende målgrupp. 

Novahusets utbildare utgår från Linköping men arbetar över hela landet. Novahusets förebyggande arbete startade 2017 och sedan 2018 har vi haft ett idéburet offentligt partnerskap med Linköpings kommun för att kunna arbeta med strukturellt förebyggande arbete i Linköpings skolor. Arbetar du på en skola utanför Linköping är du varmt välkommen att läsa mer om Novahusets skolpaket som erbjuds nationellt. 

Mer information om vad som erbjuds finns under respektive rubrik.

Kontakta bokning@novahuset.com

Grundskola

Novahusets elevpass för grundskoleelever fungerar som komplement till sexualundervisningen och skolans arbete kring internet, integritet och kränkningar. Passen bygger på samtalskoncept där utbildaren från Novahuset ställer undersökande frågor till gruppen som sedan diskuteras tillsammans med dem.

Läs mer om vad vi erbjuder här

Anpassad skola

Elevpassen anpassas efter gruppen och kan planeras på olika sätt utifrån eleverna och personalens önskemål. Antingen tema sex, samtycke och kroppen med fokus på kroppslig integritet och samtycke eller tema internet om olika sociala medier och säkerhet på internet.

Läs mer om vad vi erbjuder här

Föreläsningar
Gymnasiet

Novahusets erbjuder en informativ föreläsning om den svenska sexualbrottslagstiftningen samt lyfter även reaktioner under och efter övergrepp samt bemötande. Föreläsningen berör sex, samtycke, sex mot ersättning, relationer och sexuella bilder.

Läs mer om vad vi erbjuder här

Vårdnadshavare

Den här föreläsningen riktar sig till vårdnadshavare och syftar till att ge inblick i barn och ungas vardag på internet. Innehållet berör lagar som gäller på internet, hur plattformar används och fungerar, vilka risker som finns och hur sexuellt våld online kan förebyggas. Informationen kommer i första hand från de barn och unga Novahuset möter i det förebyggande arbetet i skolor.

Läs mer om vad vi erbjuder här

Yrkesverksamma

Föreläsningarna anpassas i hög grad efter vad ni efterfrågar för kunskaper och verktyg. Syftet är att rusta samhället för att kunna förebygga övergrepp, fånga upp utsatta och bemöta sexualbrottsoffer. Passet kan genomföras som en föreläsning eller som en utbildning med diskussioner/case. Ni väljer ett eller flera av följande teman som tar ca 1-2 timmar vardera.

Läs mer om vad vi erbjuder här

Online stöd
Skolpaket

Bristande kunskap är en av orsakerna till att personer blir utsatta för sexuellt våld. Detta tror vi kan förhindras med hjälp av förebyggande samtal.

Genom Novahusets skolpaket för vi samtal om internet, sexuellt våld och bemötande tillsammans med er, era elever samt vårdnadshavare där vi tillsammans på sikt kan minska andelen som utsätts.

Läs mer om vad vi erbjuder här