Det stöd som Novahuset erbjuder riktas till alla oavsett ålder och könsidentitet. Stödet finns i form av chatt, mailkontakt eller samtal med vår personal på samtalsmottagningen. Novahuset kan även erbjuda medföljning vid exempelvis sjukhusbesök eller polisanmälan samt samtal med jurist vid frågor gällande rättssystemet för dig som har samtalsstöd hos oss. För mer information om föreningens stöd, läs mer under respektive rubrik.

Stödet är alltid frivilligt och du bestämmer själv hur mycket du vill berätta. Det stöd föreningen ebjuder är medmänskigt och inte behandlande, därför förs ingen dokumentation och vi har inte heller någon anmälningsplikt. Du kan alltid vara anonym i vårt stöd. För att få stöd hos oss fyller du i formuläret längre ned på sidan. Allt stöd på Novahuset är kostnadsfritt. Vi erbjuder stöd på svenska och engelska både online och offline.

Vid akuta situationer, ring polisen på telefon 112.

För stöd för dig som identifierar dig som kvinna och är utsatt för våld och hot finns kvinnofridslinjen som ger stöd dygnet runt via telefon på 020-505050.

Har du eller någon du känner självmordstankar är självmordslinjen öppen kl. 06.00-24.00 varje dag. Du når dem via telefon 90101, chatt eller mejl.

För dig som är under 18 år och vill ha stöd från en kurator eller andra unga finns BRIS. Du kan ringa dit på 116 111. De har även en chatt som är öppen dygnet runt, gå in på bris.se för att komma till den.