Kontakt

För akuta ärenden kontakta polisen på 112 eller socialtjänsten i din kommun. Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt på 020-50 50 50.
För stöd via oss: Chatt Mailjour

 

Boka oss på Novahuset

För mer information och bokning, kontakta oss via nedanstående formulär eller skicka mail till: bokning@novahuset.com.

Kontakta oss

För mer information om vår verksamhet eller frågor, kontakta oss via nedanstående formulär eller skicka mail till: info@novahuset.com.

Personal

Kajsa Rietz

Generalsekreterare. Tel: 073-144 56 06

kajsa@novahuset.com
Moa Lindh

Ansvarig förebyggande och uppsökande arbete

moa@novahuset.com
Erika Jägerbrink

Operativ chef. Tel: 079-339 10 32

erika@novahuset.com
Ida Lönnström

Ansvarig stödverksamheten

ida@novahuset.com
Tilde Haglund

Ansvarig rådgivning

tilde@novahuset.com
Melissa Hart

Utbildare

melissa.hart@novahuset.com
Ellinore Wingbo

Utbildare

ellinore.wingbo@novahuset.com

Styrelsen

 

Ribecca Alm – Ordförande

Anna Wallentinson – Kassör

Fredrik Hörström – Sekreterare

Malin Ekedahl – Ledamot

För kontakt med styrelsen: 
styrelsen@novahuset.com

Valberedning

Vid sidan av styrelsens och vår personals arbete sker valberedningens arbete.
valberedning@novahuset.com

Novahuset
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Org. nr: 802443-9203