OKSE

Organisationerna mot kommersiell sexuell exploatering av barn har som uppdrag att säkerställa rättigheterna hos barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Det gör OKSE genom att granska Sveriges arbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn, rapportera om målgruppens behov och samla samt samordna civilsamhällets satsningar.

Det bevakande arbetet innebär att OKSE granskar staten, regionernas och kommunernas insatser mot kommersiell sexuell exploatering av barn och ser till så att de åtaganden som har gjorts efterlevs.

För att rapportera om målgruppens behov initierar och producerar ombudsmannen egna undersökningar, artiklar och rapporter och utifrån dessa lyfter de problem och lösningar som vi kan se.

Det samlande och samordnande arbetet syftar till att synkronisera civilsamhället i vilka frågor som är prioriterade. OKSE fungerar också som en gemensam kommunikationskanal till beslutsfattare. OKSE kommer regelbundet att kalla till samordningsmöten för såväl civilsamhället som för verksamheter inom det offentliga.

För att kontakta OKSE kan du skicka e-post till info@okse.nu. OKSE har i dagsläget inte möjlighet att ta sig an enskilda fall eller representera utsatta utan arbetar för övergripande systemförändringar.

OKSE består av ChildX, Ellencentret och Novahuset, tre civilsamhällesorganisationer som alla jobbar mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

Gå till OKSE.NU