Samtal med barn om internet

Det är inte alltid självklart hur samtalet kring internet med barn och unga ska tas. Novahuset erbjuder därför några tips i hur en vuxen kan förhålla sig i samtalet kring internet.

Det är viktigt att i samtal med utsatta barn aldrig skuld- och skambelägga barnet som blivit utsatt. Flertalet unga känner redan innan de berättar för en vuxen att de får skylla sig själva för att de exempelvis skickade en bild. Förklara att det är personen som kränkt/hotat/spridit material/ofredat barnet som har gjort fel. 

Du som vuxen måste ta ansvar för din reaktion när du får reda på att barnet blivit utsatt, om du reagerar starkt och barnet får ta hand om dig kan det hämma att barnet fortsätter berätta både på lång och kort sikt. 

Ha förståelse och inställningen att de berättar det mildaste först, var därför beredd på att fortsätta fråga vidare om det har hänt något mer. Det är också viktigt att inte anta något om personen som utsatt barnet utan ställ undersökande frågor.

Barn är ofta oroliga för bestraffning som internetförbud eller borttagandet av telefon/surfplatta/dator. Stärk barnet istället i sin upplevelse genom att förklara att det inte är dennes fel, straffa därför inte barnet genom att ta bort tillgängligheten. 

Ge aldrig barnet uppfostrande samtal i samband med att de berättar, om exempelvis bilder på denne har spridits behöver barnet inte veta att det var onödigt att skicka nakenbild, det vet barnet redan. 

Bekräfta barnet när denne berättar, informera om brottet, se till att barnet får det stöd och hjälp denne behöver. Visa att du förstår att barnet kan tycka att det är pinsamt/jobbigt att prata med en vuxen, hjälp barnet att prata med en utomstående om vad som har hänt.

Värt att tänka på att du som vuxen ska vara ett föredöme för barnet, även på internet. Exempelvis om du kränker dem på dina sociala medier genom att dela foton/information som de inte vill att du publicerar, hur ska de då lära sig att respektera sin och andras integritet online?

Nedan kommer tips på hur du som vuxen kan inleda samtal med barn om internet och säkerhet på sociala medier. 

Först några förhållningssätt för att du som vuxen skall lyckas i samtal med barn

  1. Förbud fungerar aldrig, kränk inte barnet genom att kolla igenom dennes telefon utan börja tidigt att prata om internet och ha ett öppet samtal om det, barn vars vårdnadshavare har förbud lär sig att kringgå dessa och ljuga om sina förehavanden online. 
  2. Din viktigaste uppgift i samtal med barn är att be barnet berätta för dig om något hänt eller inte känns bra. 

Inled samtal med en ton av att du är frågvis och nyfiken det gör att barnet inte får en känsla av att du förhör. Om du använder förhörstekniker kommer barnet endast att lära sig att dölja saker för dig vilket kan bli farligt och skapa utsatthet för barnet som då inte vågar prata med dig om något händer. 

Som vuxen behöver en inte sitta på alla svar kring internet, det viktiga är att vägleda barnet som en trygg vuxen. Om det skulle uppstå en situation där barnet ställer frågor du upplever dig inte kunna svara på är du alltid välkommen att kontakta oss på Novahuset.  Du behöver inte ha alla svar och kan vara transparent med detta, använd dessa tillfällen till att lära barnet om källkritik och att ta reda på fakta, antingen bokar ni in ett samtal/skickar ett mail till oss på Novahuset eller så googlar ni.

Det viktigaste är att varje dag fråga hur barnet har det på internet.

Nedan kommer olika ämnen och hur du kan tänka när du som vuxen pratar om detta, antingen tar du alla på ett samtal eller sprider du ut det över tid, oavsett hur du väljer att göra se till att ha en daglig dialog om internet.

Prata om vuxna på nätet (grooming)

Var noga med att aldrig köns- eller åldersbestämma förövare, de finns i alla olika typer av personer prata därför generellt i den mån du kan. Förklara för barnet att okända vuxna inte får kontakta barnet och om det händer ska barnet komma och berätta för dig. Ställ nyfikna frågor tex “har du (eller kompis) någonsin stött på konstiga vuxna på internet?”. 

Nya vänner på nätet (catfishing)

Prata om vilka barnet har kontakt med och var noga med att de inte ska dela information om sig själva eller någon annan på internet. Förtydliga att det är olagligt att låtsas vara någon annan, detta gäller på internet också. Tips på ingångsfrågor är “Har du, eller vet du någon som har catfishat, vad tycker du om det? Vet du vad catfishing (låtsas vara någon annan) är?”

Att skicka och få nakenbilder (nudes)

För dig kanske det verkar konstigt att ta kort på sig naken eller bara sitt kön och skicka till andra personer men för barn och unga idag är detta för många helt neutraliserat. Förtydliga att ingen får ha eller sprida nakenbilder på dem förens de är 18 år och har kollat av samtycke först. Det är barnpornografi att ha och sprida nakenbilder på barn. Var noga med att förtydliga lagen men att samtidigt säga att de ska prata med dig om de råkat skicka en nakenbild. Fråga om ditt barn vet om några nudes-konton (konton som sprider nakenbilder på barn. Här är det viktigt att du som vuxen ser till att anmäla om barnet vet om några konton för att hitta barn som far illa.) Prata om att det inte är okej att veta om att brott begås och inte göra något åt det. 

”Alla andra får ju…”

Prata med barnet om vad alla andra gör, till exempel är vissa barn aktiva på olika live-chattar där vuxna visar sitt kön och ger då förklaringen att “alla andra gör ju det”. Förklara att bara för att en person gör en sak betyder inte att deras vårdnadshavare är okej med det. Var noga med att förklara och diskutera olika fenomen med ditt barn som till exempel live-chattar med vuxna som visar sitt kön, översätt detta till offline-världen. Hade det varit okej om de skulle gå in på en busstation där vuxna sitter och visar sitt kön? Nej, då gäller samma sak på internet. 

Lagar, regler och konsekvenser

Prata ofta med barnet om att lagen även gäller på internet. De främsta lagar att känna till och förklara är barnpornografi, sexuellt ofredande och sexuellt övergrepp. Du kan läsa mer om dessa under fliken “om övergrepp”.

Vad får barnet skriva?

Diskutera med barnet om vilka typer av kommentarer både barnet själv skriver men även vilka kommentarer som barnet bevittnar i sitt flöde. Var med och hjälp till att rapportera kommentarer som inte är okej både på barnets och andras konton. Använd dig återigen av översättning till den fysiska världen; till exempel om en person står och dansar på torget och alla står och skriker kommentarer om dansarens kropp, identitet och sexualitet. Översätt mellan online- och offline-världen och förtydliga att den svenska lagen gäller oavsett om det sker på internet eller i den fysiska världen.

Sex och naket på internet

Introducera tidigt samtal om sex och naket på internet eftersom detta är något barn idag möts av i tidig ålder på internet. Be barnet att berätta om det ser något som känns obehagligt eller läskigt. Beroende på barnets ålder, försök ha en öppen diskussion om pornografi där du som vuxen är noga med att förtydliga att barnet inte lär sig om sex från porr utan att sex bygger på samtycke. Hänvisa till informationskällor om sex tex umo.se. 

Åldersgränser

Många sociala medier har åldersgränser som inte respekteras, ha en öppen diskussion med barnet om varför denne tror att en viss plattform har en bestämd åldersgräns och varför barnet vill frångå åldersgränsen. 

Influencers/youtubers/gamers

Prata med barnet om vilka denne följer på olika sociala medier och hur deras flöde påverkar dem. Var tydlig med att det är helt okej att avfölja ett konto som får barnet att må dåligt.

Videoklipp – vad är okej?

Både att titta på men även att sprida. Fråga om barnet har fått några videos/bilder som barnet inte mådde bra av skickade till sig. Säg också att det är olagligt att skicka våldsamma saker till andra och om det händer går det att polisanmäla.

Checklista för nya sociala medier

1.Vad är det för något?

2.Varför används den?

3.Hur används den?

4.Vilka risker finns?

5.Hur gör vi den trygg?

Lycka till med ditt samtal, vi på Novahuset finns om du behöver rådgivning. Kontakta radgivning@novahuset.com för hjälp.