Bli medlem

Som medlem i Novahuset får du följande:

  • Rösträtt – du kan påverka organisationens arbete bland annat genom att delta på årsmötet och rösta fram styrelse.
  • Volontärarbete – du kan engagera dig genom att arbeta ideellt.
  • Aktiviteter – du har möjlighet att gå på vissa seminarier, utbildningar/föreläsningar och andra tillställningar vi anordnar. Novahuset står då för kostnaderna.

För att bli medlem betalar du in 200 kr på något av följande sätt:

Bankgiro: 376-6490

Swish: 123 514 68 40

Kom ihåg att skriva med din e-postadress på meddelanderaden.

Även företag är välkomna

Som företag eller organisation kan man också bli stödmedlem. Medlemskapet kostar då 700 kronor per år och innebär huvudsakligen ett välkommet ekonomiskt och moraliskt stöd till vår verksamhet. Ni får:

  • Rösträtt – En person från varje företag företräder er med en röst och kan på så sätt påverka organisationens arbete bland annat genom att delta på årsmötet och rösta fram styrelse.
  • Aktiviteter – du har möjlighet att gå på vissa seminarier, utbildningar/föreläsningar och andra tillställningar vi anordnar. Novahuset står då för kostnaderna.

För att bli medlem betalar ni in 700 :- på något av följande sätt:

Bankgiro: 376-6490

Swish: 123 514 68 40

Kom ihåg att skriva med er e-postadress på meddelanderaden.

För mer information eller för att bli företagspartner, kontakta Sofia Lundqvist på

foretagspartner@novahuset.com.

Bli volontär • Bli partner • Skänk en gåva