Tystnadslöfte och anonymitet

Novahusets volontärer och anställda har tystnadslöfte vilket innebär att det du berättar inte berättas vidare. I vissa fall kan det behövas göra undantag från tystnadslöftet, till exempel om det finns en överhängande fara för ditt liv eller om du är under 18 år och det finns en fara för din säkerhet eller hälsa. För att kunna göra undantag från tystnadslöftet och rapportera vår oro till en annan instans behöver vi veta vem du är. Du är anonym tills du själv väljer att uppge ditt för och efternamn, dina riktiga kontaktuppgifter eller din plats. Novahuset kommer aldrig att spara dina uppgifter eller din historik, dina mail och chattar raderas efter avslutad kontakt.

Anonym i chatten? Här är du automatiskt anonym om du inte skriver ut ditt för- och efternamn, använd därför ett alias om du önskar vara anonym.

Anonym i mailen? Här är du anonym om du använder en mailadress som inte avslöjar ditt för- och efternamn.

Anonym i stödsamtal? Här är du anonym om du inte uppger ditt telefonnummer, om du använder en mailadress som inte avslöjar ditt för- och efternamn och inte säger ditt fullständiga namn när vi träffas.

Anonym i klassrummet? Om du träffar våra föreläsare i skolan kan du inte vara anonym eftersom vi har kontakt med din skola, men vårt tystnadslöfte gäller fortfarande.

Anonym i våra sociala medier? Här är du anonym om ditt användarkonto inte avslöjar ditt för och efternamn, din plats eller kontaktuppgifter. Du kan dölja din plats på snapkartan för oss genom spökläge eller att välja “förutom Novahuset” under “vem kan se min plats”.