Yrkesverksamma och högskola

Föreläsning för yrkesverksamma sexuellt våld

Är du yrkesverksam och möter personer som har eller kan komma att bli utsatta för sexuellt våld?

Då har du kommit helt rätt! Novahuset erbjuder flertalet föreläsningar för yrkesverksamma med syftet att rusta samhället för att kunna förebygga övergrepp, fånga upp utsatta och bemöta sexualbrottsoffer. 

Novahusets föreläsningar anpassas i hög grad efter vad ni efterfrågar för kunskaper och verktyg. Passet kan genomföras som en föreläsning eller som en utbildning med diskussioner/case. Ni väljer ett eller flera av följande teman som tar ca 1-2 timmar vardera och du kan läsa mer och respektive föreläsning nedan. För föreläsningar på plats krävs projektor. 

Denna föreläsning riktar sig till vuxna och ger en övergripande inblick i barn och ungas vardag online. Innehållet berör ungas utsatthet på internet, vilka risker som finns och hur sexuellt våld kan förebyggas. Informationen kommer i första hand från de barn och unga Novahusets utbildare möter i det förebyggande arbete. Innehållet uppdateras kontinuerligt i takt med nya plattformar, brott och trender som lyfts i samtal med barn Ämnen som berörs är bland annat sociala medier, spridning av sexuella bilder, grooming, trakasserier och pornografi. Föreläsningen ger konkreta verktyg för att förebygga sexuellt våld och kränkande beteenden samt skydda barn genom rätt inställningar och förhållningssätt på sociala medier och internet. Föreläsningen ger även verktyg för att bemöta utsatthet på internet.

Tid: 2 timmar

Föreläsningen riktar sig till vårdnadshavare och yrkesverksamma, och är en fortsättning på föreläsningen unga, internet och övergrepp. Föreläsningen syftar till att skapa förståelse för hur barns liv på internet ser ut och att ge konkreta tips och råd för hur samtal med barn om internet kan gå till. Den ger handfasta råd i hur en vuxen kan leda samtal, både förebyggande och när något har hänt. Dessutom ger föreläsningen konkreta verktyg i vad som är viktigt att tänka på för att hjälpa barn att prata med vuxna och berätta om saker de eventuellt blivit utsatta för.

Tid: 2 timmar

Föreläsningen ger inblick i den svenska sexualbrottslagstifningen och vilka typer av sexuellt våld som Novahuset möter i sin verksamhet. Den ger insikt i reaktioner under och efter sexuellt våld samt verktyg i bemötande av utsatta. Föreläsningen har sin utgångspunkt i vad Novahuset möter i det förebyggande, stödjande och uppsökande arbete som föreningen bedriver.

Tid: 1 timme

Handeln med människors kroppar är ett ämne som präglas av mycket tystnad och tabu. Denna föreläsning ger en inblick i hur problematiken ser ut i verkligheten och ger insikt i hur vi kan motverka den. Föreläsningen berör frågor som prostitution, sexuellt självskadebeteende och riskbeteende samt vilka bakomliggande faktorer och varningssignaler som finns. Den ämnar även att ge fler verktyg i hur man kan bemöta denna utsatthet.

Tid: 1-1.5 timmar

Novahusets föreläsning om bemötande syftar till att ge verktyg i hur man kan bemöta en person som blivit utsatt för sexuellt våld, fysiskt eller på internet. Den ämnar att ge kunskap om vad som är av vikt för att tänka på i det enskilda mötet.

Tid: 1 timme

Boka föreläsning med Novahuset

Vill du boka en föreläsning med Novahuset är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi pratar gärna vidare om hur vi kan skapa det bästa upplägget för just din arbetsplats. För frågor, bokningar eller offert kan du fylla i formuläret nedan så återkommer vi till er snarast möjligt!

Västra vägen 32, 58228 Linköping

Swish: 123 514 68 40 Bankgiro: 376-6490

Följ oss | GDPR | Kontakt