”För mig har det handlat om att göra något bra av det som har hänt mig, att det hemska på något sätt kunde vändas till något bra och till och med få en mening.”

— Paulina Bengtsson, grundare av Novahuset

Tillsammans mot sexuellt våld

Novahuset grundades 2008 då föreningen identifierade ett samhällsproblem där samhället präglas av normer och attityder gällande sex och sexualiteter som skapar våldsamma förväntningar. En konsekvens av det är att en stor del av befolkningen har blivit utsatta för sexuellt våld, fysiskt eller på internet. Novahusets vision är ett samhälle fritt från sexuellt våld. För att komma dit bryter föreningen våldsamma föreställningar kring sexuella förväntningar och skapar förståelse för rätten till sin egen kropp.

Novahuset har huvudsätet i Linköping och merparten av verksamheten sker inom Östergötland där det finns en stark förankring genom nätverk, avtal och samverkanspartners.Föreningen når även ut nationellt genom stödverksamhet i form av chatt och mail. En del av vårt förebyggande arbete är också förlagt utanför Östergötland.

Novahusets vision, värdegrund och värdeord

Novahuset är en politiskt och religiöst obunden förening med visionen ett samhälle fritt från sexuellt våld. Vi tror på människans rätt till sin egen kropp och rätten till ett liv utan sexuellt våld, oavsett vem du är. Föreningens värdegrund vilar på ståndpunkten att sexuellt våld kan förebyggas och bearbetas. Arbetet genomsyras av medmänsklighet i kombination med kompetens och professionalitet där den stödsökande är fokus. Föreningen präglas av nytänkande och mångsidighet med ambitionen att vara en plats med rum att utvecklas.

Våra värdeord är:

Engagemang – För att göra skillnad och skapa trygghet

Kurage – För att våga bryta tystnaden, lyssna och agera

Hopp – För alla rätt till ett meningsfullt liv efter övergrepp