”För mig har det handlat om att göra något bra av det som har hänt mig, att det hemska på något sätt kunde vändas till något bra och till och med få en mening.”

— Paulina Bengtsson, grundare av Novahuset

 

Tillsammans mot sexuellt våld

I oktober 2008 blev idén att starta den ideella föreningen Novahuset verklighet. ”Nova”, som betyder ny stjärna, är för oss en symbol för hopp och en ny början. Vi hade från start bestämt oss för att arbeta mot sexuellt våld. Tanken var att vi skulle vända oss till alla.

Ett av våra viktigaste mål är att nå alla oavsett könsidentitet, ålder eller etnicitet. Detta eftersom alla kan bli utsatta för sexuella övergrepp. Med andra ord, det är självklarhet för oss att vilja erbjuda stöd till alla som har behov.

Att arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp

Det var även viktigt att arbeta förebyggande och då är det av ytterst vikt viktigt att vända sig till alla. Vi tror på att vi kan förebygga övergrepp och efterfrågan av exempelvis sexköp om vi tidigt i åldrarna pratar kring respekt, gränser och sex. Det var även viktigt att vända oss till anhöriga och verksamma.

Vi förstod tidigt att detta område är tabubelagt och svårt att prata kring. Likaså att få den möjligheten till stöd man behöver efter att ha blivit utsatt för sexuellt våld är starkt kopplat till vart man befinner sig i landet.

Med Linköping som bas föreläser vi över hela Sverige

Novahuset utgår från Linköping och inom Östergötland kan man få råd och stöd kring övergrepp och kränkningar. Genom chatt och mail kan vi även finnas nationellt och tillsammans med vårt stora kontaktnät kan vi lättare hjälpa dig att hänvisa till en jour eller verksamhet nära dig.

Vi har nu haft några lärorika, tuffa, utvecklande men fantastiska år tillsammans. Vi har föreläst för tusentals elever, utbildat verksamma och kämpat för våra stödsökande.

Novahusets värdegrund och värdeord

Föreningen Novahuset är en fristående ideell förening som arbetar utifrån allas lika värde och människans rätt till sin egen kropp, sina tankar och värderingar. Vår vision är ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Dessutom ingår vi i riksorganisationen Unizon som kompletterar vår verksamhet ytterligare. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Våra värdeord är:

EngagemangFör att göra skillnad och skapa trygghet

Kurage – För att våga bryta tystnaden, lyssna och agera.

Jämlikhet – För att alla ska kunna söka stöd, oavsett vem du är

PersonalVåra volontärerStadgarProjektOpinionSociala medier

Chatt Mailjour Kontakta oss