Stöd

Vi erbjuder stöd i form av chatt, mailjour, medföljning och samtal. Använd formuläret för att söka stöd, självklart kan du vara anonym. Vårt stöd är alltid kostnadsfritt och vi har inga kötider.

Läs mer

Förebyggande

Genom våra workshops och föreläsningar vill vi förebygga, fånga upp redan utsatta och stärka vuxna i att lyfta och bemöta frågan. Sexuella övergrepp är ett ämne som berör alla oavsett ålder, kön och bakgrund.

Läs mer

Uppsökande

Syftet med vårt uppsökande arbete är att finnas på de ställen där sexualbrott ofta förekommer. Genom att ha en aktiv roll både online och på trygghetsvandringen så arbetar vi förebyggande genom att tidigt möta och fånga upp personer i riskzon.

Läs mer

Oavsett vem du är så är du alltid välkommen till Novahuset

Novahuset är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp, oavsett om övergrepp skett online eller offline. Du som anhörig är också välkommen för stöd och rådgivning. Du är alltid välkommen att kontakta oss för stöd, oavsett din ålder eller könsidentitet.

Vi arbetar även förebyggande och erbjuder workshops och föreläsningar i skolklasser och utbildar yrkesverksamma, exempelvis skol- och vårdpersonal.

novahuset
Gåvoshop

Ge en gåva som gör skillnad för Östergötland

Guldpartner

Våra guldpartners

Tappra barn är en av våra huvudsponsorer. Tappra barn och Novahuset driver projektet #tillsammanss...
Läs mer
Team Familjehem Småland är en av våra huvudsponsorer. Novahuset och Team Familjehem Småland har ...
Läs mer
Engströms bil är en av våra huvudsponsorer och underlättar vårt förebyggande och trygghetsarbe...
Läs mer