Grundskola

Novahusets pass för elever i grundskola fungerar som komplement till sexualundervisningen och skolans arbete kring internet, integritet och kränkningar. Passen bygger på samtalskoncept där utbildaren från Novahuset ställer undersökande frågor till gruppen som sedan diskuteras tillsammans med dem. På så sätt kan materialet anpassas utifrån den aktuella gruppens behov och nå frågor som barnen ofta undviker att prata om med vuxna.

 

Planering och upplägg

Novahuset jobbar med eleverna klassvis där vi har samtal med dem. Vi ser gärna att personalen är med i klassrummen i årskurs fyra och årskurs sex för att observera men inte delta i konversationerna. Angående skolpersonalens närvaro i årskurs åtta vill vi gärna att det diskuteras tillsammans med den utbildare från Novahuset som kommer till er skola, så att vi kan komma fram till det bästa alternativet för era elever.

Vi möter gärna eleverna i ett klassrum, och undviker att hålla elevpassen i aula eller liknande större salar såsom matsal/idrottssal. Utöver detta önskar vi att eleverna får en bensträckare innan elevpasset startar eftersom det inte är någon bensträckare under själva passet. Ibland kan innehållet väcka tankar och känslor hos eleverna, vi önskar därför att det finns tid efter passet där eleverna ostört kan få prata med oss. 

Att prata om dessa ämnen rör ofta upp tankar och känslor hos eleverna. Därför är det bra att all personal på skolan, som möter eleverna, har blivit informerade om att Novahuset ska komma på besök samt vilka ämnen som kommer att diskuteras.

Du kan läsa mer om innehållet i respektive årskurs nedan.

 

Om innehållet

Elevpassen i årskurs fyra fokuserar på att prata om sociala medier och barnens liv på internet. Novahusets utbildare ställer undersökande frågor kring vilka appar/sociala medier som barnen använder eller känner till. Målet är att vi i samtalen ska ge eleverna mer kunskap om säkerhet på internet, som exempelvis vilka inställningar som är bra att ha. Vi pratar även om civilkurage på internet.

En stor del av fokuset på elevpassen i årskurs fyra är att samtala om vad en kan göra om det händer något som inte känns bra och vem de kan vända sig till om de behöver hjälp. Vi diskuterar även samtycke på ett åldersanpassat sätt utifrån exempelvis att skicka spam. Ämnen som ofta lyfts av elever under dessa pass är sociala medier, gaming, sexuella bilder, filmer, rykten, attityder, trakasserier, grooming, säkerhet samt naket på internet.

Tidsåtgång för detta pass är en timme.

Om innehållet

Elevpassen i årskurs sex fokuserar på att prata om sociala medier och barnens liv på internet. Vi ställer undersökande frågor kring vilka appar/sociala medier som barnen använder eller vet finns. Vi diskuterar hatkommentarer och kränkningar samt vilka inställningar som är bra att ha för att vara så säker som möjligt på internet.

Målet med detta pass är att eleverna ska få större kunskap om sina rättigheter och skyldigheter samt vilka lagar som gäller på internet.

Även om gränser, både fysiskt och online. Vi kommer att prata om samtycke, vad det är och hur en inhämtar samtycke. Diskussionerna kommer att ha fokus på att identifiera positiva responser, men även stopp-signaler och negativa responser kommer att diskuteras.

En del av elevpasset i årskurs sex är att samtala om naket på internet och pornografi på ett åldersanpassat sätt. Den röda tråden genom hela elvpasset är att rusta eleverna i vad de ska göra om det händer något som inte känns bra, vart de ska vända sig och vem de kan prata med. Ämnen som ofta dyker upp är: sociala medier, sexuella bilder/ filmer/ rykten, attityder, trakasserier, grooming, säkerhet, porr, sex, samtycke, övergrepp, kroppen samt relationer.

Tidsåtgång för detta pass är 90 minuter.

Om innehållet

Huvudfokus i detta elevpass är samtycke, sexuell kommunikation och interaktion. Vi pratar om sexuell interaktion på internet och vad en behöver tänka på när det kommer till detta. Eleverna kommer att få insikt i vad samtycke är och hur det inhämtas. Dessutom kommer vi att göra en övning kring vad positiva och negativa responser är gällande samtycke och hur en kan identifiera dessa både fysiskt men även på internet.

Eleverna kommer att få en grundkurs i vad den svenska sexualbrottslagstiftningen säger, samt samtal om rättigheter och skyldigheter. Under elevpasset kommer vi att samtala om pornografi utifrån flera aspekter. Ämnen som ofta dyker upp är sexuella bilder, porr, sex, samtycke, övergrepp samt kroppen och relationer. Tidsåtgång för detta pass är 90 minuter.

Boka ditt elevpass idag

Vill du boka ett elevpass med Novahuset? Eller är du intresserad av ett skolpaket där vi kommer till flera årskurser, yrkesverksamma och vårdnadshavare?

Är du nyfiken på Novahusets förebyggande arbete och vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ses gärna för att prata vidare om hur vi kan skapa det bästa upplägget för just er skola. Antingen via ett enskilt möte eller genom en kortare presentation på exempelvis ett gemensamt möte med elevhälsoteamet.

Vill du boka ett möte eller önskar en offert är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan så återkommer vi till er snarast möjligt!