Rådgivning

Novahuset erbjuder rådgivning till yrkesverksamma eller anhöriga, det kan handla om att en person har blivit utsatt för sexuellt våld, fysiskt eller på internet. Novahuset kan även hjälpa till att hänvisa eller trygga upp i bemötande. Föreningen kan också hjälpa skolor inför att de ska ha lektioner/temadagar om sex, samtycke, internet eller relationer och finnas som hjälp och stöd om det är problematiska jargonger i klasser/årskurser som handlar om Novahusets ämnen. För att komma i kontakt med rådgivningen kan du maila till radgivning@novahuset.com