Novahusets skolpaket

Bristande kunskap är en av orsakerna till att personer blir utsatta för sexuellt våld, exempelvis blir 34% av alla barn utsatta av en jämnårig. Detta kan förhindras med hjälp av förebyggande samtal om internet, samtycke, sexuellt våld och bemötande. Novahusets skolpaket gör det möjligt att träffa elever och adekvata professionella på en nationell nivå. Genom Novahusets skolpaket kan vi tillsammans minska andelen som utsätts.

Novahusets skolpaket kopplar an till de globala målen

Novahuset skolpaket syftar till att främja jämställdhet och skydda barn från övergrepp, utnyttjande och våld. Genom våra skolpaket får elever kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i enlighet med de globala målen 5.6 och 16.2.

Målet 5.6 handlar om att säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa, samt att främja reproduktiva rättigheter. Genom att inkludera detta i våra skolpaket vill vi bidra till att sprida kunskap och öka medvetenheten kring dessa viktiga ämnen.

Målet 16.2 fokuserar på att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn. Genom att arbeta med skolpaket som lyfter dessa frågor och främjar en trygg miljö för alla elever, vill vi bidra till att skapa en bättre och säkrare värld för barnen.

Genom våra skolpaket vill vi inte bara ge eleverna kunskap, utan också skapa en plattform för att diskutera och reflektera kring viktiga frågor som rör jämställdhet, rättigheter och stöd. Tillsammans kan vi arbeta för en mer rättvis och trygg värld för alla barn.

Novahuset har en gedigen process som bygger på en djup förståelse för barn och ungas verklighet

Novahuset skolpaket

Novahuset erbjuder lärare och annan skolpersonal föreläsningen Unga, internet och övergrepp, anpassad för yrkesverksamma inom skolan, samt en fördjupning i form av en workshop.

Mer information om föreläsningen hittar du i vårt infoblad via denna länk.

Workshopen bidrar med praktisk kunskap om hur skolpersonal aktivt kan arbeta med den nya läroplanen kopplad till sexualitet, samtycke och relationer Novahuset fungerar som en förlängd arm i ett ämne som ofta upplevs svårt att samtala om.

Mer information om vår workshop hittar du i vårt infoblad via denna länk.

Novahuset erbjuder vårdnadshavare föreläsningen Unga, internet och övergrepp som ger en inblick i barn och ungas vardag på internet samt kunskap om tillämplig lagstiftning avseende internet i allmänhet, med särskilt fokus på sociala plattformar, pornografi och nakenbilder. Novahuset ger även praktiska tips och råd när det gäller att fånga upp utsatta barn och unga och ha förebyggande samtal om internet.

Mer information för dig som vårdnadshavare hittar du i vårt infoblad via denna länk.

Novahuset erbjuder elevpass med elever i årskurs fyra, sex, åtta samt anpassad skola. Barnen får en personlig kontakt med Novahuset som många gånger är avgörande för att de ska våga söka stöd. Samtalen under passen ger oss även möjlighet att möta barnen utifrån deras individuella behov.

Novahuset stöttar skolpersonal att implementera kunskap om sexuellt våld, att ta vidare arbetet genom att exempelvis ta fram handlingsplaner och stötta i ämnesintegreringen. Novahuset erbjuder även rådgivning dit yrkesverksamma kan vända sig för att få stöd angående bemötande eller med frågor kring utsatthet och sociala medier. Novahuset erbjuder även olika typer av metodmaterial som kan underlätta för skolpersonalens arbete.

Behöver du som yrkesverksam stöttning i frågor som berör sexuellt våld?

Under processen erbjuder Novahuset rådgivning löpande. Det kan vara rådgivning där det kan handla om att en person har blivit utsatt för sexuellt våld, fysiskt eller på internet. Rådgivningen finns även som hjälp och stöd om det förekommer problematiska jargonger i klasser/årskurser som handlar om Novahusets ämnen.

Föreningen kan också hjälpa skolor inför kommande lektioner och temadagar om sex, samtycke, internet eller relationer och stötta upp i bemötande, kunskap och innehåll. Vi har många års erfarenhet av att arbeta förebyggande och hjälper er gärna med vår erfarenhet.

Behöver du hjälp och stöd eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på radgivning@novahuset.com.

Årskurs fyra, sex och åtta

Novahusets workshops för grundskoleelever fungerar som komplement till sexualundervisningen och skolans arbete kring internet, integritet och kränkningar. För årskurs fyra, sex och åtta byggs passen på samtal med barn och unga där utbildaren ställer undersökande frågor som senare diskuteras. På så sätt kan innehållet i under samtalet anpassas efter klassens behov.

Mer information om elevpassen i vardera årskurs hittar du via länkarna nedan:

Årskurs 4

Årskurs 6

Årskurs 8

Anpassad skola

I anpassad skola får skolpersonal och/eller elever får välja vilket tema passet ska ha. Antingen tema sex, samtycke och kroppen vilket har fokus på kroppslig integritet och samtycke. Eller så väljer ni passet om internet där utbildaren och elever tillsammans diskuterar olika sociala medier med fokus på säkerhet på internet. Dessa pass anpassas efter gruppen och kan planeras på olika sätt beroende på eleverna och personalens önskemål.

Mer information om våra elevpass i anpassad skola hittar du via denna länk. 

Gymnasium

Till gymnasiet erbjuds en informativ föreläsning om den svenska sexualbrottslagstiftningen men lyfter även reaktioner under och efter övergrepp samt bemötande. Föreläsningen berör bland annat sex, samtycke, sex mot ersättning, relationer och sexuella bilder.

Mer information om våra föreläsningar för gymnasieklasser hittar du via denna länk. 

Vill du veta mer om Novahusets skolpaket?

Är du nyfiken på Novahusets skolpaket och vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi hörs gärna för att prata vidare om hur vi kan skapa det bästa upplägget för just er skola. Antingen via ett enskilt möte eller genom en kortare presentation på exempelvis ett gemensamt möte med elevhälsoteamet.

Vill du boka ett möte eller önskar en offert är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan så återkommer vi till er snarast möjligt!