Skolpaket

Bristande kunskap är en av orsakerna till att personer blir utsatta för sexuellt våld. Detta tror vi kan förhindras med hjälp av förebyggande samtal.

Genom Novahusets skolpaket för vi samtal om internet, sexuellt våld och bemötande tillsammans med er, era elever samt vårdnadshavare där vi tillsammans på sikt kan minska andelen som utsätts.

Novahusets förebyggande arbete startade 2017 och sedan 2018 har vi haft ett idéburet offentligt partnerskap med Linköpings kommun för att kunna arbeta med strukturellt förebyggande arbete i Linköpings skolor. Vi är nu glada att kunna erbjuda Novahusets förebyggande arbete även utanför Linköping via våra skolpaket. Våra workshops och elevpass är utformade utifrån nya läroplanen om sexualitet, samtycke och relationer och knyter tydligt ann till kunskapsområdet.

Har du frågor om Novahusets förebyggande arbete, skolpaketen eller önskar boka in ett möte inför bokning av skolpaket är du varmt välkommen att kontakta Moa Lindh, Ansvarig för förebyggande arbete via moa@novahuset.com eller Erika Jägerbrink, Operativ chef via erika@novahuset.com.
Önskar du mer information och en offert kan du skicka din förfrågan till bokning@novahuset.com så hjälper vi dig vidare därifrån.

Ladda ner informationsblad för varje enskilt pass här:

Informationsblad åk 4

Informationsblad åk 6

Informationsblad åk 8

Föreläsning Unga, internet och övergrepp+workshop

Chatt