Högstadiet

Våra pass för högstadieelever skiljer sig beroende på årskurs men fungerar som ett komplement till sexualundervisningen och skolans arbete kring nätet, integritet och kränkningar. Passet bygger på ett samtalskoncept där vi ställer undersökande frågor till gruppen som vi sedan diskuterar tillsammans. På så sätt kan vi anpassa innehållet utifrån den aktuella gruppens behov och når frågor som barnen ofta undviker att prata med vuxna om.

Ämnen som vanligtvis dyker upp är sociala medier, gaming, sexuella bilder, attityder, trakasserier, grooming, säkerhet, porr, sex, samtycke samt kroppen och relationer.

sexualundervisning och frågelåda på högstadiet sexualundervisning på högstadiet På högstadiet i årskurs 7 har vi framförallt fokus på normer, attityder och gränser

I årskurs 7 har vi framförallt fokus på normer, attityder och gränser, i årskurs 8 anpassar passet till den sexualundervisning som varit genom att exempelvis ha med en frågelåda. I årskurs 9 har vi mer fokus kring sex, samtycke och gränser med styrda diskussionsövningar.

Vi kommer självklart även till fritidsgårdar, HVB hem och andra miljöer där unga finns.

Tid: Passet genomförs under lektionstid, 1-1.5 timme vid 1-3 tillfällen

Utrustning: Whiteboardtavla (ej krav)

Kostnad: All verksamhet inom Östergötland är gratis. Utanför Östergötland tillkommer fast kostnad på 1000 kr/halvdag och 2000 kr/heldag för skolor, reseersättning samt ev. kostnad för övernattning.

Övrigt: Vi ser gärna att våra klassrumsbesök är “lärarfria”. Våra föreläsare har ingen anmälningsplikt och självklart tystnadslöfte.