Grundskola

Novahusets workshops för grundskoleelever fungerar som komplement till sexualundervisningen och skolans arbete kring internet, integritet och kränkningar. För årskurs fyra, sex och åtta byggs passen på samtal med barn och unga där utbildaren ställer undersökande frågor som senare diskuteras. På så sätt kan innehållet i under samtalet anpassas efter klassens behov. På gymnasiet är det en föreläsning med diskussioner

Årskurs fyra

I årskurs fyra ligger fokus på att diskutera internet och säkerhet. Passet pågår i en timme där vanliga ämnen som lyfts är sociala medier, gaming, sexuella bilder våldsamma filmer och spel, rykten, attityder, trakasserier, grooming, säkerhet samt naket på internet. Inte sällan är det första gången barnen får tillfälle att prata med vuxna om frågor som rör internet och sociala medier. I dessa pass läggs stor vikt att poängtera civilkurage på internet och att lära barnen att rapportera samt samtala med vuxna om vad de möter.

Årskurs sex

I årskurs sex diskuteras sociala medier, sex, kroppslig integritet och porr. Huvudfokus i dessa pass är civilkurage på internet och samtycke. Ämnen som ofta dyker upp är sexuella bilder, porr, sex, samtycke, övergrepp, kroppen samt relationer. Passet pågår i en och en halv timme.

Årskurs åtta

Huvudfokus i denna årskurs är samtycke, sexuell kommunikation och interaktion. Ämnen som ofta dyker upp är sexuella bilder, porr, sex, samtycke, övergrepp, kroppen samt relationer. Passet pågår i en och en halv timme.