Årskurs 8

Våra pass för grundskoleelever i åk 8  fungerar som ett komplement till sexualundervisningen. Passen bygger till en början på samtalskoncept där vi ställer undersökande frågor till gruppen som vi sedan diskuterar tillsammans med dem. På så sätt kan vi anpassa innehållet utifrån den aktuella gruppens behov och når frågor som barnen ofta undviker att prata om med vuxna. Ämnen som ofta dyker upp är sexuella bilder, porr, sex, samtycke, övergrepp samt kroppen och relationer.

 

Tid: Passet genomförs under lektionstid, 1.5 timme vid 1 tillfälle

Utrustning: Whiteboardtavla (ej krav)

Kostnad: All verksamhet inom Östergötland är gratis. Kontakta oss för offert för utanför Östergötland.

 

Citat elever årskurs 8 (2020)

“Hon som var hos oss frågade oss först om vi var bekväma med slangord och hon anpassade sig lätt till oss. Det var inte som en sträng, konservativ pensionär som bara pekade på en bild eller svarade på på frågor, utan hon var avslappnad och svarade på våra frågor utan att döma oss.”

De tog upp viktiga saker som man vanligtvis inte pratar om”