Vårdnadshavare

Just nu: Vi erbjuder även föreläsningen via länk!

Denna föreläsning riktar sig till vårdnadshavare och ger inblick i barn och ungas vardag online. Innehållet berör ungas utsatthet på nätet, vilka risker som finns och hur  barn kan skyddas från övergrepp. Informationen kommer i första hand från de barn och unga vi möter i vårt förebyggande arbete, innehållet uppdateras kontinuerligt i takt med nya appar, brott, trender etc. Ämnen som berörs är bland annat sociala medier, spridning av bilder, grooming, trakasserier, pornografi och gaming. Föreläsningen ger konkreta verktyg för att förebygga övergrepp och kränkande beteende samt skydda barnen genom rätt inställningar och förhållningssätt.

Tid: 2 timmar med paus 

Utrustning: Projektor

Kostnad: All verksamhet inom Östergötland är gratis. Kontakta oss för offert för utanför Östergötland.

 

Citat vårdnadshavare 2019

“Jättebra föreläsning som alla föräldrar borde gå på.”

“Känns som detta är det viktigaste vi kan lära våra barn, att bli säkrare på nätet. Så viktigt att vi vågar ta snacket med barnen, att nätet inte blir den första intro till sex o porr.”