Vårdnadshavare

Den här föreläsningen riktar sig till vårdnadshavare och syftar till att ge inblick i barn och ungas vardag på internet. Innehållet berör lagar som gäller på internet, hur plattformar används och fungerar, vilka risker som finns och hur sexuellt våld online kan förebyggas. Informationen kommer i första hand från de barn och unga Novahuset möter i det förebyggande arbetet i skolor. Innehållet uppdateras kontinuerligt i takt med nya plattformar, brott och trender. Ämnen som berörs är bland annat sociala medier, spridning av bilder, grooming, trakasserier och pornografi. Föreläsningen ger konkreta verktyg för att förebygga sexuellt våld och kränkande beteende samt skydda barnen genom rätt inställningar och förhållningssätt på sociala medier och internet. Föreläsningen ger även konkreta verktyg i vad som är viktigt att tänka på när barn har blivit utsatta på internet. Det går även att genomföra föreläsningen digitalt om det önskas.