Vårdnadshavare

Novahusets föreläsning riktar sig till vårdnadshavare och syftar till att ge inblick i barn och ungas vardag på internet. Innehållet berör lagar som gäller på internet, hur plattformar används och fungerar, vilka risker som finns och hur sexuellt våld online kan förebyggas. Informationen kommer i första hand från de barn och unga Novahuset möter i det förebyggande arbetet i skolor. Novahuset möter ungefär 200 elever i veckan i det förebyggande arbetet. 

Föreläsning för vårdnadshavare

En föränderlig föreläsning

Innehållet uppdateras kontinuerligt i takt med nya plattformar, brott och trender. Ämnen som berörs är bland annat sociala medier, spridning av bilder, grooming, trakasserier och pornografi. Föreläsningen ger konkreta verktyg till vårdnadshavare för att förebygga sexuellt våld och kränkande beteende. Samt hur en kan skydda barn genom rätt inställningar och förhållningssätt på sociala medier och internet. Föreläsningen ger även konkreta verktyg i vad som är viktigt att tänka på när barn har blivit utsatta på internet. Vill du läsa om fler tips på hur en kan prata med barn om internet kan du läsa mer via denna länk. 

Bokning

Föreläsningen går att boka på er skola eller genomföras digitalt om det önskas. Novahuset erbjuder även öppna föreläsningar tre gånger per termin antingen fysiskt på plats i Linköping eller digitalt via länk. Om du är intresserad av att veta mer om när nästa öppna föreläsning genomförs kan du följa oss antingen på facebook eller instagram samt läsa mer här.

 

Visste du att...?

Novahuset håller även öppna föreläsningar för allmänheten tre gånger per termin både fysiskt på plats i Vagnhallen på Föreningshuset Fontänen samt på länk. Är du vårdnadshavare och vill veta mer om barn och ungas liv på internet, få insikt i lagen samt tips och råd i att fånga upp utsatta barn samt hur en har förebyggande samtal om internet är du varmt välkommen att anmäla dig.

Vi uppdaterar kontinuerligt om kommande föreläsningar på våra sociala medier så se till att följ Novahuset på instagram och facebook för att inte missa något!