Uppsökande

Syftet med vårt uppsökande arbete är att finnas på de ställen där sexualbrott ofta förekommer. Genom att ha en aktiv roll både online och på trygghetsvandringen så arbetar vi förebyggande genom att tidigt möta och fånga upp personer i riskzon. Vi erbjuder även råd och stöd samt vägledning till rätt instans för personer som har blivit utsatta för sexualbrott eller har ett sexuellt självskadebeteende. 

Mer information om hur vi på Novahuset arbetar uppsökande hittar du genom att klicka på respektive underrubrik.