Uppsökande

Syftet med Novahusets uppsökande verksamhet är att finnas på de ställen där sexualbrott ofta förekommer. Genom att ha en aktiv roll på internet arbetar vi förebyggande genom att tidigt möta och fånga upp personer i riskzon. Vi erbjuder även råd och stöd samt vägledning till rätt instans för personer som har blivit utsatta för sexualbrott. 

Uppsökande online

Novahuset har en aktiv roll på sociala medier som riktar sig till barn och unga för att nå personer i riskzonen och genom dess kanaler kunna erbjuda råd, stöd och vägledning. Syftet är att fånga upp personer som riskerar att bli, är eller har varit utsatta för sexuella våld eller skadar sig själv med sex. Det uppsökande arbetet online genomförs genom ett samarbete med Region Östergötland.