Uppsökande

Syftet med Novahusets uppsökande verksamhet är att finnas på de ställen där sexualbrott ofta förekommer. Genom att ha en aktiv roll på internet arbetar vi förebyggande och tidigt möter och fångar upp unga personer genom informationsspridning, enskilda chattar samt en anonym frågestund varje vecka. Vi erbjuder även råd och stöd samt vägledning till rätt instans för personer som har blivit utsatta för sexuellt våld. Novahuset är även passiva observatörer på populära sociala medier där vi kan motverka skadliga trender och sprida kunskap kring lagstiftning samt rättigheter och skyldigheter online. 

Uppsökande online

Novahuset har en aktiv roll på sociala medier som riktar sig till barn och unga för att nå personer i riskzonen och genom dess kanaler kunna erbjuda råd, stöd och vägledning. Syftet är att fånga upp personer som riskerar att bli, är eller har varit utsatta för sexuella våld eller skadar sig själv med sex. Det uppsökande arbetet online genomförs genom ett samarbete med Region Östergötland.

Användarnamnet på Snapchat och Tiktok är @Novahuset.