Polisanmälan

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för någon form av sexuellt våld är det ett brott som kan polisanmälas. Att polisanmäla ett brott är frivilligt men en rättighet alla har. Om någon har utsatt dig för brott är det den personen som gjort fel, du har inget att skämmas över, vi tror på dig. Det är olagligt att säga/skriva till en person att denne inte får göra en polisanmälan.

Inför en polisanmälan

Genom Novahusets stödverksamhet finns det möjlighet att prata med en jurist anonymt för att ställa frågor. Att prata med jurist betyder inte att en polisanmälan behöver göras. Innan en polisanmälan kan det vara skönt att ha berättat för någon annan om det som hände. Ett sådant samtal kan du ha med personal från Novahuset, antingen via telefon, chatt eller mail. I Östergötland erbjuder vi dessutom fysiska stödsamtal på vår samtalsmottagning. 

Att göra en polisanmälan

Anmälan av sexualbrott görs via polisens telefon eller i receptionen på en polisstation. En polisanmälan kan göras på vilken polisstation som helst i Sverige men ärendet kommer handläggas i den stad där brottet begicks. Vi rekommenderar att göra anmälan om sexualbrott fysiskt och att ta med någon som känns trygg och kan ge stöd under tiden. Vid samtalsstöd erbjuder Novahuset gratis medföljning i Östergötland. 

Du har rätt att välja könstillhörighet på den polis som ska ta emot anmälan. När en polisanmälan görs bör du uppge att du vill ha ett målsägandebiträde och även vem eller vilken firma du önskar om du har sådana önskemål. Här samverkar Novahuset med flera advokatbyråer i Östergötland som du kan använda dig av, Novahuset har även partners i övriga landet. Om du är orolig att förövaren ska utsätta dig för fara i samband med polisanmälan ska du berätta det redan vid den första kontakten med polisen. Du har sedan rätt att få förvarning innan personen tas in på förhör samt få skydd om det finns en hotbild. 

För att polisanmäla kan du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det akut eller ett pågående brott: ring 112.

För mer information om hur en polisanmälan och en rättsprocess går till kan du läsa: https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/ och https://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott.

På brottsoffermyndigheten kan du även gå igenom hur en rättsprocess kan se ut steg för steg, länk till den finns nedan:

https://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott/fran-polisanmalan-till-dom/

Vill du har råd eller stöd i att göra en polisanmälan gällande sexualbrott kan du höra av dig till oss på stodjouren@novahuset.com