Gymnasiet

Våra föreläsningar för gymnasieelever fungerar som komplement till sexualundervisningen och skolans arbete kring internet, integritet och kränkningar. Föreläsningen är informativ om den svenska sexualbrottslagstiftningen samt tar upp reaktioner under och efter övergrepp, den bygger på lagen samt vårt arbete i klasser. Föreläsningen berör, sex, samtycke, sex mot ersättning, relationer, sexuella bilder. Den är en avslutning efter att vi har varit i åk 4, 6 och 8 där vi har haft pass med samalskoncept med fokus på internet och sund sexualitet men det är inget måste att eleverna har haft pass från oss innan. Föreläsningen är med diskussioner och vi vill ha flera (2-4) klasser samtidigt, mellan 30-70 elever per föreläsning.

novahuset föreläsningnovahuset i skolan

 

Tid: Passet genomförs under lektionstid och brukar i regel ta 1 timme vid 1 tillfälle.

Utrustning: Projektor, det krävs inget ljud utan endast bild.

Kostnad: All verksamhet inom Östergötland är gratis. Kontakta oss för offert för utanför Östergötland.

Övrigt: Lärare får närvara under denna föreläsning för att kunna fortsätta arbetet kring sexuellt relaterad problematik.

Citat elever gymnasiet (2020)

“jag har lärt mig att olika beteenden som jag trott varit normalt, faktiskt inte är okej.”
“jag har lärt mig detaljer om lagar så att jag vet vad jag gör så att jag kan se till att jag inte gör fel.”