Gymnasiet

Novahusets pass med gymnasieelever fokuserar på sex, gränser och samtycke med målet att förebygga sexuellt våld och fånga upp utsatta. Deltagarna får arbeta med samtalsövningar i smågrupper som sedan diskuteras i helgrupp, vi har därmed inte aulaföreläsningar.

Frågeställningar som berörs är: Vad är sexuellt våld (både online och offline)? Vad säger lagen? Vad är samtycke i praktiken och hur inhämtas det?

Syftet med passet är att klargöra sexuella gränser och ge deltagarna verktyg i att tolka kroppsspråk och signaler för att förebygga övergrepp och andra destruktiva sexuella beteenden.

Tid: Passet genomförs under lektionstid och brukar i regel ta 1 timme.

Utrustning: Whiteboardtavla.

Kostnad: All verksamhet inom Östergötland är gratis. Utanför Östergötland tillkommer fast kostnad på 1000 kr/halvdag och 2000 kr/heldag för skolor, reseersättning samt eventuell kostnad för övernattning.

Övrigt: Vi ser gärna att våra klassrumsbesök är “lärarfria”. Våra föreläsare har ingen anmälningsplikt och självklart tystnadslöfte.

”Ingen har någonsin pratat med oss om vad som är ett övergrepp, så hur ska vi kunna veta det?”

– Gymnasieelev Linköping, 2018