Gymnasiet

Novahusets föreläsningar för gymnasieelever fungerar som komplement till sexualundervisningen och skolans arbete kring internet, integritet och kränkningar. Föreläsningen är informativ om den svenska sexualbrottslagstiftningen men lyfter även reaktioner under och efter övergrepp samt bemötande. Föreläsningen berör bland annat sex, samtycke, sex mot ersättning, relationer och sexuella bilder. Det är möjligt att samla flera klasser vid ett tillfälle.