Yrkesverksamma

Utbildning för yrkesverksamma syftar till att öka kunskapen inom nedanstående teman samt rusta personal i hur de kan förebygga olika sexuella övergrepp. Utbildningen innehåller även verktyg i hur det går att fånga upp och bemöta utsatta. Föreläsningarna kan med fördel kombineras, men såklart även hållas separat. Ett tema tar ungefär 1.5 timme.

Du som beställare har möjligheten att kombinera flera olika teman under en utbildningsdag. Det går också att varva föreläsning med diskussion och case.

 

Tema: Unga, nätet och övergrepp

“Våra föräldrar uppskattade det mycket och du har fått många positiva reaktioner från dem. De tyckte de lärde sig massor. Det öppnade upp ögonen på flera om vad som faktiskt händer ute på nätet.”

– Josefin Mowitz, lärare Karin Boyeskolan, 2018

Denna föreläsning riktar sig till vuxna och ger en gripande inblick i barn och ungas vardag online. Innehållet berör ungas utsatthet på nätet, vilka risker som finns och hur barn kan skyddas från övergrepp. Informationen kommer i första hand från de barn och unga vi möter i vårt förebyggande arbete. Innehållet uppdateras kontinuerligt i takt med nya appar, brott och trender.

Ämnen som berörs är bland annat sociala medier, spridning av bilder, grooming, trakasserier, pornografi och gaming. Föreläsningen ger konkreta verktyg att förebygga övergrepp och kränkande beteende samt skydda barn genom rätt inställningar och förhållningssätt.

Tid: 1.5-2 timmar

Utrustning: Projektor

Kostnad: All skolverksamhet inom Östergötland är gratis. För övriga uppgifter kontakta oss. 

 

Tema: Sexualbrott mot barn och incest

“Om någon hade frågat, så hade jag berättat”

– Stödsökande

Detta tema ger en översikt av ämnet där vi fokuserar på de övergrepp som är relevanta för målgruppen. Föreläsningen går igenom vad lagen säger samt hur verkligheten ser ut. Vi pratar även om hur man som utsatt reagerar vid ett sexuellt övergrepp eller sexualbrott samt vilka konsekvenser det kan ge. För yrkesverksamma diskuteras  även varningssignaler samt berör hur frågor angående problematiken ställs och hur svaret bör bemötas..

Tid: 1-1.5 timmar

Utrustning: Projektor

Kostnad: All skolverksamhet inom Östergötland är gratis. För övriga uppgifter kontakta oss. 

 

Tema: Sexuellt självskadebeteende och riskbeteende

Sexuellt självskadebeteende är ett ämne som präglas av mycket tystnad och tabu men som vi vet är en vanlig konsekvens av sexuella övergrepp. Denna föreläsning ger en inblick i hur problematiken ser ut i verkligheten. Den ger insikt i hur vi kan motverka det. Föreläsningen berör frågor som: vad är sexuellt självskadebeteende och riskbeteende samt vilka bakomliggande faktorer och varningssignaler finns.

Föreläsningen innehåller konkreta verktyg i att  förebygga ungas användande av sex som självskadebeteende.

Tid: 1-1.5 timmar

Utrustning: Projektor

Kostnad:  All skolverksamhet inom Östergötland är gratis. För övriga uppgifter kontakta oss. 

 

Tema: Sex mot ersättning/prostitution och människohandel

Våra pass gällande människohandel och prostitution fungerar som ett komplement till sexualundervisningen och skolans arbete kring jämställdhet men kan även tas in i flera ämnen. Passen riktar sig främst till studenter på gymnasial nivå och uppåt samt yrkesverksamma. 

Vi erbjuder två olika pass i ämnet. Det ena bygger på en föreläsning där vi också får klassen att delta genom diskussion och övningar. Det andra är en föreläsning där vår samordnare Paulina berättar kring sin egna historia där ämnen som våldtäkt och prostitution är innehållet. Syftet med föreläsningen är att ta hål på myter men även lyfta elevernas blick genom Paulinas självupplevda historia. Utifrån hennes historia kan sedan lärare och elever arbeta vidare med ämnet.

Vi föreläser i klasser men även aulaföreläsningar går bra.

Tid: 1-2 timmar

Utrustning: Whiteboardtavla och/eller projektor

Kostnad: All skolverksamhet inom Östergötland är gratis. För övriga uppgifter kontakta oss.

 

Tema: Trygghetsarbete i krogmiljöer och festivaler

Som en del av föreningens förebyggande och uppsökande verksamhet arbetar vi på festivaler, event och i krogmiljöer i syftet att fånga upp och stötta personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp och sexualbrott.

Utifrån detta har vi tagit fram en utbildning för olika former av säkerhetspersonal. Det kan till exempel handla om arrangörer eller andra som arbetar i dessa miljöer. I utbildningen går vi igenom riskgrupper/platser, varningssignaler, bemötande av offer för sexualbrott samt hjälper till att ta fram checklistor vid övergrepp.

Tid: 1.5 timme för föreläsning och minst en halvdag för utbildning

Utrustning: Projektor

Kostnad: Kontakta oss för mer information.