Yrkesverksamma

Just nu: Vi erbjuder även föreläsningen via länk!

Utbildning för yrkesverksamma syftar till att öka kunskapen inom nedanstående teman samt rusta personal i hur de kan förebygga olika sexuella övergrepp. Utbildningen innehåller även verktyg i hur det går att fånga upp och bemöta utsatta. Föreläsningarna kan med fördel kombineras, men såklart även hållas separat. Ett tema tar 1-2 timmar vardera.

Du som beställare har möjligheten att kombinera flera olika teman under en utbildningsdag. Det går också att varva föreläsning med diskussion och case.

Tema: Unga, nätet och övergrepp

 

Citat yrkesverksam på skola (2020)

“Aktuellt ämne, bra föreläsare” “Duktig föreläsare, intressant och högaktuellt innehåll. Upplägget av programpunkterna gjorde att fm kändes kort. Tuffa ämnen men det bjöds ändå på inslag av humor som gjorde att de tunga ämnena lättades upp. Proffsigt framförande!”

“Hur lätt det är för förövarna att hitta offer och hur många sociala medier det finns. Jag lärde mig också som förälder hur jag kan prata med min dotter och även kontrollera hennes mobil.”

 

Denna föreläsning riktar sig till vuxna och ger en gripande inblick i barn och ungas vardag online. Innehållet berör ungas utsatthet på nätet, vilka risker som finns och hur barn kan skyddas från övergrepp. Informationen kommer i första hand från de barn och unga vi möter i vårt förebyggande arbete. Innehållet uppdateras kontinuerligt i takt med nya appar, brott och trender.

Ämnen som berörs är bland annat sociala medier, spridning av bilder, grooming, trakasserier, pornografi och gaming. Föreläsningen ger konkreta verktyg att förebygga övergrepp och kränkande beteende samt skydda barn genom rätt inställningar och förhållningssätt.

Tid: 1.5-2 timmar

Utrustning: Projektor

Kostnad: All skolverksamhet inom Östergötland är gratis. För övriga uppgifter kontakta oss.

 

Tema: Sexuellt självskadebeteende och riskbeteende

Sexuellt självskadebeteende är ett ämne som präglas av mycket tystnad och tabu men som vi vet är en vanlig konsekvens av sexuella övergrepp. Denna föreläsning ger en inblick i hur problematiken ser ut i verkligheten. Den ger insikt i hur vi kan motverka det. Föreläsningen berör frågor som: vad är sexuellt självskadebeteende och riskbeteende samt vilka bakomliggande faktorer och varningssignaler finns.

Föreläsningen innehåller konkreta verktyg i att  förebygga ungas användande av sex som självskadebeteende.

Tid: 1-1.5 timmar

Utrustning: Projektor

Kostnad:  All skolverksamhet inom Östergötland är gratis. För övriga uppgifter kontakta oss. 

 

Tema: Sex mot ersättning/prostitution och människohandel

Våra pass gällande människohandel och prostitution fungerar som ett komplement till sexualundervisningen och skolans arbete kring jämställdhet men kan även tas in i flera ämnen. Passen riktar sig främst till studenter på gymnasial nivå och uppåt samt yrkesverksamma. 

Vi erbjuder två olika pass i ämnet. Det ena bygger på en föreläsning där vi också får klassen att delta genom diskussion och övningar. Det andra är en föreläsning där vår samordnare Paulina berättar kring sin egna historia där ämnen som våldtäkt och prostitution är innehållet. Syftet med föreläsningen är att ta hål på myter men även lyfta elevernas blick genom Paulinas självupplevda historia. Utifrån hennes historia kan sedan lärare och elever arbeta vidare med ämnet.

Vi föreläser i klasser men även aulaföreläsningar går bra.

Tid: 1-2 timmar

Utrustning: Whiteboardtavla och/eller projektor

Kostnad: All skolverksamhet inom Östergötland är gratis. För övriga uppgifter kontakta oss. 

 

Tema: Sexualbrott i trygghetsmiljö

Som en del av föreningens uppsökande verksamhet arbetar vi i krog och festivalmiljöer i syftet att fånga upp och stötta personer som blivit utsatta för sexualbrott. Utifrån detta arbete har vi tagit fram en utbildning för arrangörer och säkerhetspersonal om sexualbrott i krog och festivalmiljöer. Under passet går vi igenom sexualbrottslagstiftningen, vanliga reaktioner och varningssignaler hos sexualbrottsoffer, bemötande, riskfaktorer/platser samt förebyggande åtgärder. Innehållet är en kombination av teoretisk fakta om ämnet och föreningens egna erfarenheter av att arbeta i praktiken.

Tid: 2 timmar för föreläsning inklusive diskussioner med en rast

Utrustning: Projektor

Kostnad: Kontakta oss för mer information.