Yrkesverksamma

Just nu: Vi erbjuder även föreläsningen via länk!

Utbildning för yrkesverksamma syftar till att öka kunskapen inom nedanstående teman samt rusta personal i hur de kan förebygga olika sexuella övergrepp. Utbildningen innehåller även verktyg i hur det går att fånga upp och bemöta utsatta. Föreläsningarna kan med fördel kombineras, men såklart även hållas separat. Ett tema tar 1-2 timmar vardera.

Du som beställare har möjligheten att kombinera flera olika teman under en utbildningsdag. Det går också att varva föreläsning med diskussion och case.

Tema: Unga, nätet och övergrepp

 

Citat yrkesverksam på skola (2020)

“Aktuellt ämne, bra föreläsare” “Duktig föreläsare, intressant och högaktuellt innehåll. Upplägget av programpunkterna gjorde att fm kändes kort. Tuffa ämnen men det bjöds ändå på inslag av humor som gjorde att de tunga ämnena lättades upp. Proffsigt framförande!”

“Hur lätt det är för förövarna att hitta offer och hur många sociala medier det finns. Jag lärde mig också som förälder hur jag kan prata med min dotter och även kontrollera hennes mobil.”

 

Denna föreläsning riktar sig till vuxna och ger en gripande inblick i barn och ungas vardag online. Innehållet berör ungas utsatthet på nätet, vilka risker som finns och hur barn kan skyddas från övergrepp. Informationen kommer i första hand från de barn och unga vi möter i vårt förebyggande arbete. Innehållet uppdateras kontinuerligt i takt med nya appar, brott och trender.

Ämnen som berörs är bland annat sociala medier, spridning av bilder, grooming, trakasserier, pornografi och gaming. Föreläsningen ger konkreta verktyg att förebygga övergrepp och kränkande beteende samt skydda barn genom rätt inställningar och förhållningssätt.

Tid: 1.5-2 timmar

Utrustning: Projektor

Kostnad: All skolverksamhet inom Östergötland är gratis. För övriga uppgifter kontakta oss.

 

Tema: Sexuellt våld  

Sexuellt våld är ett ämne område som ibland kan vara svårt att ta i, denna föreläsning ger inblick i lagen samt vad för typer av sexuellt våld som Novahuset möter. Den ger insikt i reaktioner under/efter, tips i bemötande. Denna föreläsning har sin utgångspunkt i vad Novahuset möter i det förebyggande, stödjande och uppsökande arbete som föreningen bedriver. 

Tid: 1 timme

Utrustning: Projektor

Kostnad:  All skolverksamhet inom Östergötland är gratis. För övriga uppgifter kontakta oss. 

 

Tema: Sex mot ersättning, sexuellt självskadebeteende och riskbeteende 

Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende är ett ämne som präglas av mycket tystnad och tabu men som vi vet är en vanlig konsekvens av sexuella övergrepp. Denna föreläsning ger en inblick i hur problematiken ser ut i verkligheten. Den ger insikt i hur vi kan motverka det. Föreläsningen berör frågor som: vad är  sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende och riskbeteende samt vilka bakomliggande faktorer och varningssignaler finns.

Föreläsningen innehåller konkreta verktyg i att  förebygga ungas användande av sex som självskadebeteende.

Tid: 1-1.5 timmar

Utrustning: Projektor

Kostnad:  All skolverksamhet inom Östergötland är gratis. För övriga uppgifter kontakta oss.