GDPR

GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation, vilket är en lag fastställd av Europeiska Unionens dataskyddsförordning. GDPR syftar till att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt som minimerar risken att personuppgifter når obehöriga. 

Novahuset hanterar vissa personuppgifter om stödsökande, medlemmar, personal, företagspartners, samverkanspartners med flera. De personuppgifter Novahuset oftast hanterar är kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och/eller e-postadress, och namn. Föreningen hanterar alla personuppgifter i så begränsad omfattning som möjligt. Novahuset sparar bara personuppgifter som behövs i föreningens aktuella arbete och raderar dessa när föreningen inte längre har anledning att hantera dessa uppgifter. 

Du kan alltid höra av dig till Novahuset om du undrar över vilken information föreningen har om dig. Novahuset har en skyldighet att ge dig den informationen, tillsammans med hur informationen används, förvaras och delas samt varför föreningen har dessa uppgifter. Du är alltid välkommen att höra av dig till Novahuset med frågor, önskemål om att personuppgifter om dig raderas eller klagomål gällande hur Novahuset hanterar personuppgifter. Novahusets personuppgiftsansvariga är verksamhetsansvarig, till vilken du hittar kontaktuppgifter under fliken Om oss. Du kan också lämna in ett klagomål gällande Novahusets hantering av personuppgifter direkt till ansvarig myndighet, Integritetsskyddsmyndigheten, på Integritetsskyddsmyndighets hemsida, imy.se. Direktlänk till deras tjänst för klagomål; https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/.