Företagspartners

Tillsammans mot sexuellt våld!

Ert företag kan tillsammans med oss vara med och stötta arbetet mot sexuellt våld. Arbetet mot ett samhälle fritt från sexuellt våld kräver engagemang och insatser från flera olika aktörer. Novahuset arbetar dagligen med dessa frågor genom bland annat förebyggande arbete, stödverksamhet och uppsökande arbete på internet. Med stöd från er kan vi tillsammans nå ut till fler personer som är eller har blivit utsatta. Ert företag kan stötta oss på flera sätt. Ni kan bli bronspartners, silverpartners eller guldpartners – Ni väljer det som passar ert företag bäst.

Är Ni intresserade av att bli företagspartner eller vill veta mera, kontakta ansvarige på foretagspartner@novahuset.com

Våra guldpartners

Tappra barn.se
Tappra barn
Engströms bil
Engströms bil

Våra silverpartners

Professionell Utveckling i Sverige AB
Winell & Jern arkitekter AB
Unik Resurs

 

Våra bronspartners

Ica Kvantum Signalen
Ica Kvantum Klockaretorpet
dukaten logo
Dukaten parkering
kreativ kraft logo
Kreativ Kraft