Företagspartners

Tillsammans mot sexuellt våld!

Ni och ert företag kan tillsammans med oss vara med och stötta arbetet mot sexuellt våld. Arbetet mot ett samhälle fritt från sexuellt våld kräver engagemang och insatser från flera olika aktörer. På Novahuset arbetar dagligen med dessa frågor bland annat genom förebyggande arbete, stödverksamhet och uppsökande arbete på internet. Med stöd från er skulle vi tillsammans kunna nå ut till fler personer som är/har blivit utsatta. Ert företag kan stötta oss på flera sätt. Ni kan bli bronspartners, silverpartners eller guldpartners – Ni väljer det som passar ert företag bäst.   

Är Ni intresserade av att bli företagspartner eller vill veta mera, kontakta Magnus Oskarsson på foretagspartner@novahuset.com