Exempel på sexuellt våld

Sexuellt ofredande och sexuellt övergrepp

Sexuellt ofredande är när någon gör eller säger något sexuellt kränkande till någon mot dennes vilja. Exempel på sexuellt ofredande kan vara kommentarer om någons kropp eller utseende, busvisslingar, att betygsätta någons kropp, att ge oönskade sexuella förslag, att sprida kroppsliga eller sexuella rykten om någon eller att skicka oönskade sexuella meddelanden och/eller bilder. Det är även ett ofredande att skicka oönskad pornografi till någon annan.

Sexuella övergrepp kan se ut och kännas på många olika sätt, det kan exempelvis vara att ta på någon annan utan att den personen givit samtycke till det. Gemensamt för alla sexuella handlingar som görs mot någon annans vilja är att det är ett övergrepp. 

Våldtäkt

En våldtäkt är enligt lagen: att ha samlag eller göra en annan sexuell handling som är jämförlig med samlag, med en person som inte deltar frivilligt. En våldtäkt kan även ske på internet, till exempel genom att någon tvingar en annan att onanera eller göra andra sexuella handlingar på sig själv eller andra.  Sex ska vara något som alla som är med vill göra, hela tiden. Bara för att en person sagt ja till en typ av sex säger denne inte ja till allt sex eller till sex fler gånger. Ingen har rätt att göra saker mot eller med någon som inte har visat eller sagt att den vill. För ha sex med andra personer krävs det att  inhämta samtycke. Läs mer om vad samtycke är längre ned på sidan.

Samtycke

Sex ska alltid vara frivilligt, för att veta att personen eller personerna deltar frivilligt måste samtycke inhämtas. Samtycke kan ges verbalt, med ord, men också genom kroppsspråket där personen tydligt visar att den vill ha sex med den andra. Det är okej att ångra sig under sexet, vilket kan visas både verbalt och genom kroppsspråk och det är den andra personens skyldighet att sluta då. Samtycke är något som måste inhämtas hela tiden, det räcker därför inte att endast kolla av det innan/i början. Ett samtycke ska alltid ges frivilligt, det är därför inte okej att hota eller tjata för att inhämta det.

Den vanligaste reaktionen när någon blir utsatt för sexuellt våld är så kallad ”frozen fright”, på svenska betyder det fryst rädsla. Det innebär att individen blir paralyserad och inte kan skrika, slå, sparka eller ta sig därifrån. Det är därför viktigt att hela tiden söka efter ja-signaler, för att veta om personen vill. Om du blir utsatt för sexuellt våld och upplever att du blir paralyserad är det alltså inte ditt fel eller något du hade kunnat påverka. 

Sexualbrott mot barn

Innan någon fyllt 15 år kan den enligt lag inte samtycka vilket betyder att det är olagligt att genomföra alla typer av sexuella handlingar mot en person under 15 år. Det är därför olagligt att ha sex med någon som inte fyllt 15 år men också att skicka naket material till någon under 15 år, oavsett vilken inställningen barnet haft till handlingen.

Barnpornografibrott

Att framställa, skildra, sprida eller inneha pornografiskt material på barn är olagligt och faller under det som kallas för barnpornografibrott. Med barn menas en person som är under 18 år. Det är därför viktigt att påpeka att det inte finns något som heter barnporr utan att sexuella bilder och material på barn alltid räknas som övergreppsmaterial, vilket är brottsligt och därmed också straffbart. Det spelar ingen roll om bilderna/filmerna är tagna av en annan person eller om barnet själv gjort det. Även animerade eller ritade bilder kan räknas som barnpornografibrott. 

För mer information om barnpornografibrott klicka här

Sex mot ersättning

I Sverige är det olagligt att köpa sex sedan år 1999. Det är däremot inte olagligt att sälja sex. Sex mot ersättning innebär att exempelvis få mat, pengar, boende, droger, alkohol, teknik eller kläder mot någon form av sexuell handling. I Sverige är det även olagligt att erbjuda ersättning för sexuella kontakter till en person under 18 år, även om handlingen inte har genomförs.

Människohandel

Människohandel innebär att människor på grund av exempelvis hot, tvång, utnyttjande eller vilseledande utsätts för bland annat exploatering av sexuella ändamål. Om personen som utsätts för människohandel är under 18 år behöver det dock inte finnas någon form av hot, tvång, utnyttjande eller vilseledande för att en ska kunna döma den misstänkta gärningspersonen eller gärningspersonerna i domstol.

Koppleri

Om en person säljer andra personers kroppar gör denne sig skyldig till koppleri. Koppleri är att utnyttja någon annan till sexuella kontakter mot ersättning exempelvis genom att låna ut eller ordna bostad där sexuella kontakter sker. För att dömas för koppleri räcker det att det funnits ett syfte att utnyttja en person, det behöver alltså inte ha skett någon form av övergrepp.

Sex som självskada

Sexuell självskada är ett debatterat uttryck om vad det ska heta och hur det tar sig form. Novahuset väljer att benämna det som självskada för tillfället men är tydliga med att det är en annan person som skadar och våldet är dennes ansvar. Sexuell självskada handlar om att ha sex med personer som denne inte är attraherad av och inte har sex med lust och härlighet utan sex på ett sätt som inte känns bra och som personen mår bra av. Det finns en stor risk med detta och kan bli att personer hamnar i farliga situationer. 

Sexuell självskada handlar om att hantera ångest med sexuella kontakter, men om det är en person som skadar en i sexet eller inte är uppmärksam på att den andre är avstängd, bortkopplad och inte närvarande vid sexuell interaktion är det dennes ansvar att sluta och se till att personen mår bra. Oavsett vem som har varit drivande, initierat kontakten eller vilken typ av sex som de ska ha måste samtycke ändå inhämtas hela tiden. Läs mer om detta under samtycke och våldtäkt. Sexuell självskada kan ta sig uttryck på många olika sätt och ske både fysiskt och via internet, om du känner att du skulle behöva prata om sex och känslor kopplade till sex, tveka inte att höra av dig till oss på Novahuset.