Porr

Frågan om porr är något som berör många och kan väcka starka känslor. Novahuset lyfter frågan i det förebyggande arbetet där vi pratar med unga om internet, sex och gränser. Det är av vikt att på ett neutralt men nyanserat sätt prata om ämnet utan att vara varken uppmuntrande eller dömande. Föreningens främsta fokus i frågan är att porr inte ska utgöra ungas sexualundervisning. Novahuset arbetar för ett klimat där unga kan prata med vuxna om sex och gränser utan skam.

Novahuset tar avstånd från den industri som ligger bakom porren. För mer information om porrens negativa inverkan på ungas sexualitet hänvisar vi till länken nedan.

Klicka här för att komma till UMOs sidor om porr.