Projekt – Tappra barn

Under HT 2018 och VT 2019 kommer Novahuset driva projektet #tillsammansstårviupp som finansieras av stiftelsen Tappra Barn.

Genom kostnadsfria workshops med elever i årskurs 6 elever samt föreläsningar för deras vårdnadshavare och skolpersonal, vill vi förebygga sexuella övergrepp och sexuell/psykisk ohälsa bland Linköpings ungdomar.

#tillsammansstårviupp projekt tappra barn novahuset

Kortfilmer och workshops

Som komplement till workshopen kommer vi även att ta fram en kampanj där offentliga personer kommer medverka i en kortfilm för att själva ta ställning och motivera eleverna till detsamma. Efter avslutad workshop tilldelas elever ett armband och ett diplom.

Det huvudsakliga målet med projektet är att förebygga övergrepp och motverka destruktiva normer bland eleverna samt stärka dem i att våga agera vid kränkande behandling. Huvudteman för projektet är sex, nätet och gränser.

För vem: elever, föräldrar och skolpersonal i årskurs 6 i Linköpings kommun

Antal tillfällen: 1-3 tillfällen med elever, 1 träff med vårdnadshavare samt 1 träff med skolpersonal.

Kostnad: Gratis

För kontakt och bokning: är ni intresserade av att veta mer? Vi berättar gärna via mail, telefon eller fysiskt möte. Om du klickar här hittar du vår sida med mer information kring våra utbildningar.