Förebyggande

En central del i Novahusets verksamhet är det förebyggande arbetet där föreningen vill bidra till ett samhälle fritt från sexuellt våld. För att uppnå detta genomförs workshops, föreläsningar och utbildningar för barn och vuxna. Innehållet varierar beroende målgrupp. 

Novahusets utbildare utgår från Linköping men arbetar över hela landet. Novahusets förebyggande arbete startade 2017 och sedan 2018 har vi haft ett idéburet offentligt partnerskap med Linköpings kommun för att kunna arbeta med strukturellt förebyggande arbete i Linköpings skolor. Vi har även ett idéburet offentligt partnerskap med Region Östergötland.

Mer information om vad som erbjuds finns under respektive rubrik.

Kontakta bokning@novahuset.com

Förebyggande