Förebyggande

En central del i Novahusets verksamhet är det förebyggande arbetet där föreningen vill bidra till ett samhälle fritt från sexuellt våld. För att uppnå detta genomförs workshops, föreläsningar och utbildningar för barn och vuxna. Innehållet varierar beroende målgrupp. Mer information om vad som erbjuds finns under respektive rubrik.

Novahusets utbildare utgår från Linköping men arbetar över hela landet. Alla workshops i skolor i Linköpings kommun är kostnadsfria samt prioriterade. Det är även kostnadsfritt för yrkesverksamma inom Linköpings kommun och Region Östergötland. För andra tjänster i och utanför Östergötland debiteras reseersättning, en summa för workshop/föreläsning/utbildning samt eventuellt kostnad för övernattning. Kontakta bokning@novahuset.com för en offert.

Förebyggande