Uppsökande online

Novahusets kommer under 2020 inleda ett uppsökande arbete online. Syftet är att fånga upp personer som riskerar att bli, är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp eller skadar sig själv med sex.. Arbetet kommer innebära att vi har en aktiv roll på sociala medier som riktar sig till barn och unga för att finna personer i riskzonen och genom dess kanaler kunna erbjuda råd, stöd och vägledning. Det uppsökande arbetet online genomförs genom ett samarbete med Region Östergötland. 

Mailjour