Porr

Frågan om porr är något som berör många och väcker starka känslor. Vårt fokus i frågan ligger i det förebyggande arbetet och hur vi kan prata med unga om nätet, sex och gränser.

Porr är idag en del i många ungas liv som påverkar deras sexualitet på olika sätt. Därför tycker vi att det är viktigt att på ett neutralt sätt kunna lyfta frågan. Att våga prata öppet om vad de möts av på nätet och vilken effekt det har på dem utan att vara varken uppmuntrande eller dömande.

Porr och porrindustrin

Novahuset tar avstånd från den porrindustri som ligger bakom porren. Forskning visar att denna kan bidra till flera skadliga effekter gällande sex, sexköp och övergrepp. För mer information om porrens negativa inverkan på ungas sexualitet hänvisar vi till länkarna nedan.

Vårt främsta fokus i frågan är att porr inte ska utgöra ungas sexualundervisning. Vi arbetar för ett klimat där unga kan prata med vuxna om sex och gränser utan skam.

Klicka här för att komma till UMOs sidor om porr.

Klicka här för att komma till Talitas rapport om den svenska porrindustrin

Klicka här för att komma till sidan “om övergrepp”.

Chatt Mailjour