Uppsökande online

Novahuset har under 2019 ingått i ett samarbete med Region Östergötland. Överenskommelsen innefattar bland annat att Novahusets ska bedriva uppsökande arbete online. Syftet är att fånga upp personer som riskerar att bli, är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp eller lider av sexuellt självskadebeteende. Arbetet kommer innebära att vi har en aktiv roll på sociala medier som riktar sig till barn och unga för att finna personer i riskzonen och kunna erbjuda råd, stöd och vägledning. Det uppsökande arbetet online kommer att påbörjas under 2020.