KONTAKTA NOVAHUSET

STYRELSEN

Camilla Haglind – Ordförande
camilla@novahuset.com

Emma Ybert – Vice Ordförande
emma@novahuset.com

Rebecca Karlsson
 – 
Kassör
rebecca@novahuset.com

Louise Wistfors– Sekreterare och webbansvarig
louise@novahuset.com

Kristofer Fast – Ledamot
kristofer@novahuset.com

Hanna Melin – Ledamot
hanna@novahuset.com

Roija Rafii – Ledamot
roija@novahuset.com

Amanda Fasth – Ledamot
amanda@novahuset.com

ANSTÄLLDA

Paulina Bengtsson – Verksamhetsansvarig, sakkunnig människohandel och prostitution
paulina@novahuset.com

Sarah Unéus Kindblom – Samordnare, sakkunnig sexuella övergrepp på barn och incest
sarah@novahuset.com

Emilia Klaar – Föreläsningsansvarig och föreläsare
emilia@novahuset.com

Erika Jägerbrink – Ekonomiansvarig
erika@novahuset.com

VALBEREDNING

Vid sidan av styrelsens arbete sker valberedningens arbete.
valberedning@novahuset.com

Hela styrelsen nås på

styrelsen@novahuset.com