Kontakt

För akuta ärenden kontakta polisen på 112 eller socialtjänsten i din kommun. Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt på 020-50 50 50.
För stöd via oss: Chatt Mailjour

 

Boka oss på Novahuset

För mer information och bokning, kontakta oss via nedanstående formulär eller skicka mail till: bokning@novahuset.com.

 

Kontakta oss

För mer information om vår verksamhet eller frågor, kontakta oss via nedanstående formulär eller skicka mail till: info@novahuset.com.

Personal

Magnus Oskarsson
Magnus Oskarsson

Verksamhetsansvarig

magnus@novahuset.com
paulina bengtsson
Paulina Bengtsson

Grundare av Novahuset, sakkunnig människohandel och prostitution, samordnare

paulina@novahuset.com
Kajsa Rietz

Föreläsningsansvarig

kajsa@novahuset.com
Emilia Klaar

Föreläsare, ansvarig trygghetsvandring

emilia@novahuset.com
Erika Jägerbrink

Administratör, ekonomiansvarig

erika@novahuset.com

Styrelsen

 

Ribecca Alm – Ordförande

Sofia Lundqvist – Vice Ordförande

Hanna Melin – Sekreterare

Tommy Eklöf – Kassör

 

Petronella Kastbom – Ledamot

För kontakt med styrelsen: 
styrelsen@novahuset.com

Valberedning

Vid sidan av styrelsens och vår personals arbete sker valberedningens arbete.
valberedning@novahuset.com