Lansering av Novahusets skolpaket

NU LANSERAR NOVAHUSET SINA SKOLPAKET NATIONELLT SOM EN DEL AV VÅRT FÖREBYGGANDE ARBETE FÖR ETT SAMHÄLLE FRITT FRÅN SEXUELLT VÅLD. Bristande kunskap är en av orsakerna till att personer blir utsatta för sexuellt våld. Detta tror vi kan förhindras med hjälp av förebyggande samtal. Genom Novahusets skolpaket för vi samtal om internet, sexuellt våld och

Chatt