Öppna föreläsningar för vårdnadshavare och yrkesverksamma

Novahusets föreläsningar för vårdnadshavare har från och med hösten ett nytt koncept. Då uppslutningen på dessa föreläsningar inte är vad vi önskar, kommer vi istället att bjuda in till flera tillfällen varje termin där vi erbjuder vårdnadshavare samt yrkesverksamma att se på våra öppna föreläsningar. Vi kommer att erbjuda några fysiskt men också några på

Chatt