För yrkesverksamma och vuxna

Passet anpassas efter verksamhetsområdet och kan genomföras som en föreläsning, en workshop med case eller en utbildningsdag. Syftet är att ge deltagarna kunskap om ämnet samt verktyg i hur man kan förebygga, fånga upp och bemöta frågan på arbetsplatsen och gentemot klienter. Ni väljer ett eller flera av följande teman:

-Sexuella övergrepp

-Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende

-Prostitution och människohandel

-Sexuella övergrepp mot barn och incest

-Unga, nätet och övergrepp

Vid frågor och bokning, kontakta emilia@novahuset.com. Kom ihåg att alla våra pass är kostnadsfria!