Statistiken talar för sig själv

– 1 av 5 ungdomar har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp.

– I Sverige begås det cirka 11 sexualbrott i timmen.

– När man pratar om att mörkertalet är 80 %, menar man att bara 20 % av alla sexualbrott som begås anmäls.

”Ingen har någonsin pratat med oss om vad som är ett övergrepp,
så hur ska vi kunna veta det?”
– Gymnasieelev

”Om någon bara hade frågat så hade jag berättat”
– Stödsökande

Enligt Brå och NTU* begicks det cirka 654 000 sexuella övergrepp
i Sverige år 2016, det motsvarar 75 övergrepp/timme.
För att sänka de här skrämmande siffrorna anser vi att man behöver
öppna upp för ett samtal kring sex, gränser och övergrepp. Genom våra workshops och föreläsningar
vill vi förebygga, fånga upp redan utsatta och stärka vuxna i att lyfta och bemöta frågan. Sexuella övergrepp är ett ämne som berör alla oavsett ålder, kön och bakgrund. Våra workshops,
föreläsningar och utbildningar finns därför utformade för olika målgrupper, vi anpassar oss alltid
efter ert behov. Ni hittar vad vi erbjuder i underflikarna.*Brottsförebyggande rådet och Nationella trygghetsundersökningen