VAD SÄGER LAGEN?

Den som utsätter någon för sexuella övergrepp begår ett mycket allvarligt brott. Det är alltid den som begår övergreppet som gör fel, aldrig den som blir utsatt.  Även om det du har varit med om inte klassas som ett brott i lagens mening, så kan du må dåligt eller känna dig kränkt ändå.

Saker som inte ses som våldtäkt i lagen, kan ändå vara sexualbrott. Det kan till exempel vara sexuellt tvång eller sexuellt utnyttjande, som också är brott.

– Det är alltid förbjudet att försöka få ett barn (under 15)
att posera i sexuellt syfte,till exempel framför webbcam.
– Kränkande eller hotfulla meddelanden kan vara olaga hot, sexuellt ofredande eller förolämpning
– Det är förbjudet att köpa sex och erbjuda betalning för sexuella tjänster men inte att sälja sex

Även om det man varit med om inte räknas som ett brott i lagens mening så kan det kännas kränkande och man har rätt att få stöd i det. Om du behöver stöd kan du kontakta oss här.