VAD ÄR ETT ÖVERGREPP?

Sex ska alltid vara ömsesidigt och på bådas villkor, man har alltid rätt att säga nej och ingen annan människa har rätt att göra saker mot eller med dig som du själv inte vill.

Ett sexuellt övergrepp innebär att någon gör något sexuellt med dig, mot din vilja och sexuella övergrepp kan se ut och kännas på många olika sätt. Alla sexuella handlingar som någon gör mot någon annans vilja är sexuella övergrepp. Det spelar ingen roll vad som har hänt innan, vad man har sagt, gjort eller hur man var klädd. Man har alltid rätt att säga nej. Sexuella övergrepp kan ske både fysiskt och över nätet.

Några exempel på vad som kan vara sexuella övergrepp:

– Att någon rör ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett sätt man själv inte vill.
– Att någon ger sexuella kommentarer som man inte vill ha, eller ger blickar som känns obehagliga.
– Att tvingas ha sex fast man inte vill, t.ex. att tvingas ha samlag med någon eller att tvingas stimulera någon sexuellt genom exempelvis smekningar eller kyssar.
– Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, t.ex. visar sitt kön eller onanerar.
– Att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller kan skydda sig. T.ex. för att man sover, är sjuk, är full eller drogpåverkad, eller har någon funktionsvariation.
– Någon utnyttjar att han eller hon har ett överläge och får en att känna att man måste ställa upp på sex. Det kan t.ex. vara ens chef, lärare eller en jämnårig som man inte vågar säga nej till.
– Att bli fotad eller filmad, med eller utan kläder, i ett sexuellt syfte om det är emot ens vilja eller om man är under 15 år.
– Att någon försöker köpa eller byta till sig sex med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.
– En vuxen som tittar på utan att ingripa när någon utsätts gör sig i många fall också skyldig till övergrepp.
– Om någon har sex med en person som är under 15 år räknas det alltid som ”våldtäkt mot barn”, även om det inte förekommit våld/hot/tvång.

Sexuella gränser

Sexuella gränser kan handla om att gå över sin egen gräns av vad man egentligen mår bra av. Det kan innebära att sälja sin kropp, ha sex som ger fysiska och/eller psykiska skador eller att utsätta sig för farliga sexuella situationer. Ofta handlar det om att dämpa sin ångest eller att få bekräftelse, men ångesten dämpas bara tillfälligt och kommer tillbaka och då ofta i större omfattning än tidigare.

Olika former av övergrepp

På Novahuset möter vi många olika former av övergrepp. Det kan handla om att man har blivit utsatt för en våldtäkt, har sex mot ersättning, självskadar sig med sex eller andra former av övergrepp, hot eller kränkningar.

Något som många gånger är gemensamt för de stödsökande är att de tvivlar på sina upplevelser, är det jag varit med om ens ett övergrepp Sa jag nej tillräckligt mycket? Det var ju jag som tog kontakt och sökte upp dem? ’

Dessa frågor grubblar många på. Känslor av skuld och skam gör även ofta att man inte vågar prata med någon om det som hänt. Men vi vet att det är otroligt viktigt och bra att göra det.

”Äntligen vågar jag lyfta på locket och prata om det som jag burit ensam så länge”

Behöver du någon att prata med? Vi på Novahuset finns här för dig. All information om hur du kan få kontakt med oss för stöd och hjälp finns här.