Trygghetsvandring

Novahuset arbetar uppsökande mot sexualbrott i krog och festivalmiljöer. Våra volontärer har gröna reflexvästar och vandrar i par på området. Vi har dessutom ett tält där personer kan få hjälp och vi kan använda föreningens bil vid behov. Syftet med trygghetsvandringen är att fånga upp personer som blivit utsatta för övergrepp för att erbjuda samtal och hjälp med anmälan. Volontärerna finns även tillgängliga för stöd kring tidigare erfarenheter eller frågor om ämnet. 

Novahuset riktar sig till alla som är i behov av stöd och hjälp i den miljö vi arbetar i. Våra volontärer har ingen anmälningsplikt och stödsökande kan alltid vara anonyma. Novahuset trygghetsvandrar på Ågatan i Linköping varje lönelördag, vid helger med extra högt tryck samt på Linköpings festivaler. Föreningen erbjuder dessutom utbildning för yrkesverksamma om trygghetsarbete mot sexualbrott i krog och festivalmiljöer. 

Volontärer novahuset