Unga, nätet och övergrepp

Denna föreläsning riktar sig till föräldrar, allmänheten och yrkesverksamma. Föreläsningen ger en inblick i barn och ungas utsatthet på nätet, vilka risker som finns och hur man kan skydda barnen från övergrepp. Informationen kommer i första hand från de barn och unga vi möter i vårt förebyggande arbete och innehållet uppdateras kontinuerligt i takt med nya appar, brott, trender etc. Ämnen som berörs är bland annat sociala medier, grooming, trakasserier, porrnografi och gaming.

Vid frågor och bokning, kontakta emilia@novahuset.com. Kom ihåg att alla våra pass är kostnadsfria!