SKÄNK EN GÅVA

Som ideell förening är vi beroende av andra människors, företags och andra organisationernas välvilja. Även om bara kan skänka en mindre summa, gör det i slutändan stor skillnad för våra stödsökande.
Du kan med ditt företag eller som privatperson välja att stötta oss ekonomiskt genom att skicka ett valfritt belopp på något av följande sätt:

Bankgiro 376-6490
Swishnummer 123 514 68 40.

Glöm inte att skriva med ditt namn eller företagets namn och e-post och märk talongen med ”Gåva”.

VILL DU SPONSRA OSS PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT?

Att stötta oss i vårt arbete behöver inte nödvändigtvis innebära att ge oss en gåva av ekonomiskt karaktär. Vill ditt företag exempelvis bidra med catering, tryckmaterial, kontorsmaterial, juridisk rådgivning eller dylikt är även detta mycket välkommet. Ta då kontakt med oss på info@novahuset.com.

När du bidrar med en gåva eller tjänst har du/ditt företag möjligheten att bli publicerade på vår hemsida.