SEX MOT ERSÄTTNING


– 4 av 5 som har sex mot ersättning har tidigare erfarenheter av sexuella övergrepp

– Det är ofta en form av sexuellt självskadebeteende

– Sexköpslagen styrker att det är ett övergrepp

– Ersättningen behöver inte vara pengar, saker som alkohol, narkotika och husrum är även det vanligt

– Det ligger en oerhörd utsatthet och desperation bakom att man har sex mot ersättning


Vad innebär sex mot ersättning, och varför har man det?

Med sex mot ersättning menar vi det man oftast kallar ”prostitution”, alltså att man utför sexuella handlingar mot någon form av betalning. Ett sexköp kan ske på gatan, på internet, i skolan, på hotell, i barer och i andra forum.
I Sverige har vi sedan 1998 en sexköpslag som säger att det är ett brott att köpa sexuella handlingar, men inte att sälja. Detta eftersom det oftast ligger en oerhörd utsatthet bakom att man säljer sexuella handlingar, några vanliga anledningar är:

– att man behöver pengar för att betala sina räkningar

– att man försöker bedöva ångest man känner efter att man blivit utsatt för sexuella övergrepp

– att man har ett missbruk (ofta även det för att bedöva ångest efter övergrepp) som man behöver finansiera

– att man tvingas till det av exempelvis en partner eller någon annan som anser att du har en skuld att betala.

Det är alltså viktigt att samhället släpper föreställningen om ”den lyckliga horan” och att man har sex mot ersättning för att man tycker det är kul eller ser det som vilket jobb som helst. De som tvingas till prostitution – oavsett anledning – behöver stöd och hjälp att ta sig ur det. Det innebär inte att vi kan tvinga någon till att sluta, många inser inte förrän efter att de slutat hur dåligt de mådde och varför de egentligen hade sex mot ersättning. Det bästa vi kan göra är alltså att lyssna på och uppmuntra den utsatta och påminna hen om att hen förtjänar mer.

 Det är även viktigt att prata om vilka det är som säljer sex. Den allmänna uppfattningen är ju att det är en kvinna, men sanningen är att det är vanligt förekommande bland killar, män och HBTQ+-personer, då främst transpersoner.

Precis som att många tror sig veta vem det är som säljer sex, så tror många att det är en viss slags person som köper sex. Att det främst är män som köper sex vet nog de flesta, men det finns även kvinnor som köper sex. Oavsett sexköparens kön/könsidentitet så finns de överallt och kan vara din granne med fru och barn, din bästa vän eller till och med din partner.

Vad kan ersättningen vara?

 Även om pengar är den vanligaste ersättningen kan det vara mycket annat också. Ersättningen kan också vara till exempel cigaretter, kläder, alkohol, narkotika, husrum och många andra saker. Viktigt att påpeka är också att själva ersättningen inte behöver vara någonting man vill behålla, tvärtom är det många som skänker pengarna, slänger saker de får eller häller ut alkoholen. Helt enkelt för att man inte vill bli påmind om någonting man mår väldigt dåligt över.

Har du sex mot ersättning?

Det är viktigt att du som säljer sex inte ska känna skuld i det, eller tror att du gör någonting olagligt. Istället vill vi att du ska veta att vi finns här för dig och att vi aldrig dömer dig. Hör av dig till oss om du vill prata om det eller få hjälp med att sluta, du kan kontakta oss här.