Partners

Vill ert företag bli vår företagspartner och tillsammans ta ställning mot sexuellt våld?

För mer information eller för att bli företagspartner, kontakta Sofia Lundqvist på foretagspartner@novahuset.com.

Bli medlem • Bli volontär • Skänk en gåva