Våldtäkt

Sex ska alltid vara ömsesidigt och på de inblandades villkor. Personer har alltid rätt att säga nej. Ingen annan människa har rätt att göra saker mot eller med dig som du själv inte vill.

En våldtäkt är att någon har samlag, eller utför en annan sexuell handling som kan jämföras med samlag, med dig mot din vilja. Det kan vara vaginalt, analt eller oralt.

En våldtäkt kan även ske online. Till exempel genom att någon tvingar dig att onanera eller göra andra sexuella handlingar på dig själv eller andra framför webkamera.

Den vanligaste reaktionen vid en våldtäkt är så kallad ”frozen fright”, på svenska fryst rädsla. Det innebär att individen blir paralyserad och inte kan skrika, slå, sparka eller ta sig därifrån. Om du blir utsatt för ett övergrepp och upplever att du blir paralyserad är det alltså inte ditt fel eller något du hade kunnat påverka. Det är din kropp som i så fall har reagerat och försatt dig i “frozen fright”.

Ny Lag

Den 1 juli 2018 fick Sverige en ny sexualbrottslagstiftning. Lagen tydliggör att det krävs samtycke och att båda personer deltar frivilligt för att få ha sex. En person kan dock aldrig anses delta frivilligt om:

  1. Det har förekommit våld, att det finns hot om våld eller annan brottslig gärning.
  2. Den som utsätter en annan utnyttjar en person som är medvetslös, sover, är allvarligt rädd, berusad, drogpåverkad, sjuk, skadad, har en funktionsvariation eller på annat sätt befinner sig i en särskilt utsatt situation.
  3. Den som blir utsatt står i beroendeställning till den som våldtar, exempelvis att en blir utsatt av en lärare eller tränare.
  4. Den nya lagändringen tydliggör alltså att de som vill ha sex med varandra ska ha det för att de själva vill och att de visat eller uttryckt att de vill ha sex med varandra. Om en person inte har uttryckt genom ord, handling eller visat på annat sätt att den vill ha sex är det alltså olagligt att ha sex med den personen. Det krävs alltså inte att den som blir utsatt gör motstånd, säger ifrån eller blir utsatt för våld för att det ska räknas som våldtäkt.

Tydliggörande lagändringar

Den nya lagändringen tydliggör alltså att de som vill ha sex med varandra ska ha det för att de själva vill. Om en person inte har uttryckt genom ord, handling eller visat på annat sätt att den vill ha sex är det alltså olagligt att ha sex med den personen. Det krävs alltså inte att den som blir utsatt gör motstånd, säger ifrån eller blir utsatt för våld för att det ska räknas som våldtäkt.

Oaktsam våldtäkt

I den nya lagen definieras också begreppet “oaktsam våldtäkt”. Ett begrepp som handlar om att den som genomför en sexuell handling inte har inhämtat den andra personens frivillighet/samtycke tillräckligt noga om det exempelvis uppstår en situation där den som utsätter borde inse risken för att den andra inte deltar frivilligt men ändå genomför en sexuell handling. Förhoppningen med det nya tillägget i lagen är att fler ska kunna dömas för övergrepp jämfört med tidigare.