Ofredande och övergrepp

Sexuellt ofredande

Sexuella ofredande är när någon gör eller säger något sexuellt kränkande till dig mot din vilja. Exempel på sexuella ofredande kan vara kommentarer om någons kropp eller utseende, busvisslingar, att ta på en person på ett sätt som den upplever som obehagligt, att ge oönskade sexuella förslag, att sprida kroppsliga eller sexuella rykten om någon eller att skicka oönskade sexuella meddelanden och/eller bilder. Det är även ett ofredande att skicka oönskad pornografi till någon annan. 

I fall där ofredandet begås av en vuxen gärningsperson mot ett barn är det viktigt att poängtera att barnets inställning till handlingarna inte har någon betydelse. Ett eventuellt samtycke från barnet skulle alltså inte vara ansvarsbefriande utan handlingen är fortfarande brottslig.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier blandas ofta ihop med brottet sexuellt ofredande. Ett sexuellt ofredande är ett brott som innebär att någon gör eller säger något sexuellt kränkande mot dig (se mer under sexuellt ofredande). Sexuella trakasserier är däremot ett sätt att benämna kränkningen när det sker på din arbetsplats eller i skolan.

På arbetsplatser och i skolan tillämpas diskrimineringslagstiftningen. Lagen tydliggör arbetsgivarens/skolans skyldighet att utreda, åtgärda och förebygga sexuella trakasserier som sker inom ramen för verksamheten. Om trakasserierna sker på arbetsplatsen eller skolan är det bra och viktigt att rapportera det som har hänt till din arbetsgivare, skyddsombud, lärare eller annan personal på skolan.

De har då skyldighet att utreda vad som hänt. Om trakasserierna inte upphör kan du som gå i skolan kontakta barn- och elevombudet som finns på skolinspektionen. För dig som arbetar och blir fortsatt utsatt för trakasserier trots att du rapporterat ärendet vidare kan du göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen (DO).

Sexuellt övergrepp

Ett sexuellt övergrepp innebär att någon gör något sexuellt med dig mot din vilja. Sexuella övergrepp kan se ut och kännas på många olika sätt, men gemensamt för alla sexuella handlingar som görs mot någon annans vilja är att det är ett övergrepp. Det spelar ingen roll vad som har hänt innan, vad som har sagt, gjort eller hur en person var klädd. För att prata/skriva ta på någon sexuellt eller att skicka bilder krävs samtycke innan, för att skicka bilder måste personen på bilderna vara över 18 år annars klassas de som barnpornografi.