Sexuellt självskadebeteende

Sexuellt självskadebeteende innebär att en person skadar sig själv genom att utsätta sig för olika former av sexuellt våld. Detta för att på så sätt hantera en outhärdlig situation och/eller sina känslor.

Ett den här typen av självskadebeteende kan exempelvis innebära att du utsätter sig själv för farliga sexuella situationer eller att du har sex med personer du inte attraheras av.

Ångest, skam, skuld och självhat

En person som har ett sexuellt självskadebeteende kan känna känslor av ångest, skam, skuld och självhat. För att hantera de negativa känslorna kan vissa personer utsätta sig för sexuell förnedring och/eller kränkningar av sexuell karaktär.

Att dessa personer kan ta initiativ till sex ska alltså inte förväxlas med att sexet sker på ömsesidig frivillig basis.

Klicka här för att komma till sidan “om övergrepp”.

Chatt Mailjour