Rättsprocessen

Om du har eller misstänker att du kan ha blivit utsatt för sexualbrott har du rätt att göra en polisanmälan. Nedan beskriver vi några saker som är bra att tänka på om du ska anmäla sexualbrott men om du vill veta mer om att göra en polisanmälan och hur en rättsprocess går till kan du läsa mer på: https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/ och https://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott.

Inför en polisanmälan

Om du känner dig osäker inför en polisanmälan och kommande rättsprocess är det bra att rådfråga en jurist innan. Genom Novahusets stödverksamhet har du möjlighet att prata med en jurist helt anonymt för att ställa de frågor du söker svar på. Att prata med jurist betyder inte att du måste göra en polisanmälan. 

Det är bra att förbereda dig på att du vid en anmälan kommer behöva svara på frågor om var, när och hur övergreppet gick till samt om bevis och vittnen finns. Innan du gör en polisanmälan kan det därför vara skönt att ha berättat för någon annan om det som hände. Ett sådant samtal kan du ha med oss på Novahuset, antingen via telefon, chatt eller mail. I Östergötland erbjuder vi dessutom fysiska stödsamtal. 

Att göra en polisanmälan

Anmälan av sexualbrott görs via polisens telefon eller i receptionen på en polisstation. En polisanmälan kan göras på vilken polisstation som helst i Sverige men ärendet kommer handläggas i den stad där brottet begicks. Vi rekommenderar att göra anmälan om sexualbrott fysiskt och att du tar med någon som du känner dig trygg med. Det är bra om din stödperson också är insatt i dina rättigheter. Novahuset erbjuder gratis medföljning i Östergötland. 

Du har rätt att välja könstillhörighet på den polis som ska ta emot din anmälan. När du gör polisanmälan bör du uppge att du vill ha ett målsägandebiträde och även vem eller vilken firma du önskar. Här samverkar Novahuset med en advokatbyrå i Östergötland som du kan använda dig av, Novahuset har även partners i övriga landet. Om du är orolig att förövaren ska utsätta dig för fara i samband med polisanmälan ska du berätta det redan vid den första kontakten med polisen. Du har sedan rätt att få förvarning innan personen tas in på förhör samt få skydd om det finns en hotbild. 

Efter en polisanmälan

Efter att polisanmälan är gjord får du hem ett brev med din anmälan i skriftform. Läs igenom noga och se att allt stämmer med din upplevelse. Om något innehåll inte stämmer kan du ringa till den kontaktperson du fått på polisen. I nästa steg inleds en förundersökning hos polisen. Det är här du och eventuella vittnen samt den misstänkte (personen som gjort något mot dig) förhörs. I vissa fall förhörs inte den misstänkte. När förundersökningen är avslutad tar åklagaren beslut om åtal. 

Åtal väcks när åklagaren anser att hen kan vinna fallet och kallar till huvudförhandling (rättegång). Om åklagaren inte anser sig ha tillräckligt mycket underlag för att väcka åtal kan förundersökningen läggas ned, i sådana fall har du rätt att överklaga. I en huvudförhandling (rättegång) hörs du och den åtalade (personen som gjort något mot dig) samt vittnen och båda parters advokater lyfter sina bevis. Du sitter mellan ditt målsägandebiträde och åklagaren under förhandlingarna. Under huvudförhandlingen har du rätt att inte behöva träffa den åtalade. Du kan få sitta i ett annat rum när du hörs och är då med på så kallad medhörning. När du hörs får den åtalade lämna rummet och sitta på medhörning. 

När domen kommer har både försvaret och du/ni tre veckor på er att överklaga. Detta är något åklagaren gör. Efter detta blir det hovrättsförhandlingar om någon part överklagat domen, annars är det tid att skicka in ansökan om skadestånd och detta hjälper ditt målsägandebiträde dig med. Du kan ansöka om detta trots att du inte fått en fällande dom.

För att få en översikt av hur just din rättsprocess kan gå till kan du använda onlineverktyget https://www.brottsofferguiden.se/. Vill du har råd eller stöd i att göra en polisanmälan gällande sexualbrott kan du höra av dig till oss på stodjouren@novahuset.com

 

Enkel ordlista 

Ibland kan det vara svårt att förstå juridiska texter, nedan kommer en förklaring på några viktiga ord/begrepp:

Handlägga ärendet – När en person anställd hos polisen undersöker vad som har hänt

Målsägandebiträde – En advokat som arbetar för den som utsatts för brott

Höras – Berätta sin version av vad som har hänt

Förundersökning – Då polisen försöker ta reda på vad som har hänt

Åtal – När det ska bli rättegång 

Åtalad – Samma som misstänkt fast det byter namn när åtal väckts

Åklagare – Den jurist som utreder och visar bevis under rättegången 

Rättegång/huvudförhandling – Då alla bevis presenteras och rätten bestämmer eventuellt straff

Medhörning – Att sitta i ett rum bredvid rättssal

Försvaret – Alla åtalade har en försvarsadvokat som försvarar denne

Överklaga – Att inte vara nöjd med ett beslut och ansöka om att fallet utreds igen 

Hovrättsförhandlingar – En ny domstol som prövar fallet

Skadestånd – Pengar som betalas ut till den som blivit utsatt för brott

Dom – Beslutet som tas under rättegången