Våldtäkt mot barn

I Sverige är det olagligt att ha sex med någon som är under 15 år. Om någon har sex med en annan som är under 15 gör den sig då skyldig till våldtäkt mot barn. Det spelar ingen roll om barnet tog initiativet eller inte sa ifrån. Tanken bakom lagen är att barn inte kan samtycka till sex.

Det är även olagligt att ha sex med någon under 15 år även om man själv är under 15 år. Om båda personerna är under 15 år går det inte att döma någon för vad som hänt, socialtjänsten eller andra former av insatser kan dock komma att kopplas in.

Övergrepp mot barn

Att utföra en sexuell handling som kan jämföras med samlag är också olagligt. Detta går under rubriceringen våldtäkt mot barn. Med en sexuell handling som kan jämföras med samlag menas exempelvis att en person tvingar någon att utföra oralsex eller penetrerar den andre med sina egna fingrar eller något annan föremål, mot den personens vilja.

Det räknas också som våldtäkt mot barn om någon har samlag (vaginalt, analt eller oralt) eller genomför en sexuell handling som är jämförbar med samlag med ett barn som fyllt 15 men inte 18 och som är barn till gärningspersonen eller om gärningspersonen har vårdnaden över barnet.

För att bedöma om våldtäkt mot barn ska anses som grovt ska det beaktas om:

  • brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet
  • fler än en har förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit övergreppet
  • när gärningspersonen har använt våld eller hot om brottslig gärning
  • om gärningspersonen är närstående till barnet
  • där gärningspersonen i övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende
  • brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder