Sex mot ersättning

I Sverige är det olagligt att köpa sex sedan år 1999. Det är däremot inte olagligt att sälja sex. Sex mot ersättning kan innebär att man exempelvis får mat, pengar, boende eller kläder mot någon form av sexuell handling.

I Sverige är det olagligt att erbjuda ersättning för sexuella kontakter till en person under 18 år, även om den faktiska handlingen inte ens har genomförs.

Människohandel

Människohandel innebär att människor på grund av hot, tvång, utnyttjande eller vilseledande utsätts för exempelvis för tvångsarbete, krigstjänst, avlägsnande av organ eller för exploatering av sexuella ändamål.

Om personen som utsätts för människohandel är under 18 år behöver det dock inte finnas någon form av hot, tvång, utnyttjande eller vilseledande för att man ska kunna döma den misstänkta gärningspersonen eller gärningspersonerna i domstol.

Detta betyder med andra ord att människor, dessvärre ofta kvinnor och barn riskerar att utsättas för människohandel. Det rapporteras ibland om människohandel och trafficking i media, om hur människor rekryteras för att sedan transporteras mellan olika länder eller inom ett land för att sedan utnyttjas sexuellt.

Koppleri

Koppleri är att underlätta eller utnyttja att någon annan kan ha tillfälliga sexuella kontakter mot ersättning exempelvis genom att låna ut eller ordna bostad där sexuella kontakter sker. Om en person anser sig ha rätten att sälja andra personers kroppar gör denne sig skyldig till koppleri. För att dömas för koppleri räcker det att det funnits ett syfte att utnyttja en person, det behöver alltså inte ha skett någon form av övergrepp.