Barnpornografibrott

Att framställa, skildra, sprida eller inneha pornografiskt material på barn är olagligt och faller under det som kallas för barnpornografibrott. Med barn menas en person som är under arton år. Det är därför viktigt att påpeka att det inte finns något som heter barnporr utan att sexuella bilder och material på barn alltid räknas som övergreppsmaterial, vilket är brottsligt och därmed också straffbart. Även animerade eller ritade bilder kan räknas som barnpornografibrott. 

För mer information om barnpornografibrott klicka här

Straffskala

RubriceringStraffskala
Ringa barnpornografibrottFängelse i högst sex månader
BarnpornografibrottFängelse i högst två år
Grovt barnpornograftibrottFängelse i lägst sex månader och högst sex år


Preskriptionstider

Preskription innebär att rättsliga följder upphör viss tid efter det att de inträffat, alltså att det efter ett viss tid inte längre går att straffa någon för ett brott. Preskriptionstiden börjar gälla från den dagen du fyller 18.

RubriceringPreskriptionstid
Ringa barnpornografibrott2 år
Barnpornografibrott5 år
Grovt barnpornograftibrott10 år

 

Klicka här för att komma till sidan “om övergrepp”.

Chatt Mailjour