Trygghetsvandring

Novahuset arbetar uppsökande mot sexualbrott i krog och festivalmiljöer. Våra volontärer har gröna reflexvästar och vandrar i par på området. Vi har dessutom ett tält där man kan få hjälp och vi kan använda föreningens bil för att skjutsa vid behov. Syftet med trygghetsvandringen är att fånga upp personer som blivit utsatta för övergrepp för att erbjuda samtal och hjälp med anmälan. Volontärerna finns även tillgängliga för stöd kring tidigare erfarenheter eller frågor om ämnet. 

Vi riktar oss till alla som är i behov av stöd och hjälp i den miljö vi arbetar i. Novahusets volontärer har ingen anmälningsplikt och stödsökande kan alltid vara anonyma. När vi trygghetsvandrar kan man nå oss via jourtelefonnumret 076-14 99 715 (telefonen är endast för akutärenden och avslagen övrig tid). Novahuset trygghetsvandrar på Ågatan i Linköping varje lönelördag, vid helger med extra högt tryck samt på Linköpings festivaler. Föreningen erbjuder dessutom utbildning för yrkesverksamma om trygghetsarbete mot sexualbrott i krog och festivalmiljöer.